"In de Belle Epoquezone zijn er heel veel werken geweest, ook de bouw van nieuwe appartementen, en hadden we de problematiek van de nachtwinkels. De start van een nieuwe handelaarsvereniging liep er moeilijker en kwam pas later op gang, maar nu is er echt samenwerking. We zien een positieve evolutie. Het is de bedoeling die z...

"In de Belle Epoquezone zijn er heel veel werken geweest, ook de bouw van nieuwe appartementen, en hadden we de problematiek van de nachtwinkels. De start van een nieuwe handelaarsvereniging liep er moeilijker en kwam pas later op gang, maar nu is er echt samenwerking. We zien een positieve evolutie. Het is de bedoeling die zone nog meer op voeding te oriënteren. Myriam Vyvey vindt dat we te weinig doen voor de Alfons Pieterslaan, maar het is pas sinds zij geen functie meer heeft, dat het beter gaat in het bestuur. Met haar was een fusie van drie handelaarsbonden onmogelijk. Te lang werd geredeneerd dat wat in het centrum gebeurde, ook moest in de Alfons Pieterslaan. Maar dat is een slechte benadering, die niet kon werken. De straat heeft haar eigenheid en we moeten er andere acties voeren dan in het centrum.""Wat soms onder de radar blijft, zijn de nieuwe winkels die bijgekomen zijn in de Nieuwpoortsesteenweg tussen de Elisabethlaan en de luchthaven. Dat is een extra kern die zich ontwikkelt en die het echt goed doet", weet de burgemeester. "Maar de prognose is dat in heel Vlaanderen tussen 2015 en 2025 de helft van de winkels zullen verdwijnen. Het is onmogelijk dat er in Oostende niets zal gebeuren. Het is onze bedoeling om de centrumzone en de Belle Epoque te behouden. Ik ben blij dat de leegstand er nu onder controle is. Wellicht blijven er ook winkels in de Nieuwpoortsesteenweg, maar voor de de rest zal het moeilijker gaan. In de Vuurtorenwijk zijn al veel winkels weg, en ook de Konterdam, Zandvoorde, Raversijde... zullen wellicht niet aan die evolutie ontsnappen."