Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn er de jongste weken heel wat voorstellen geweest om Zeebrugge een nieuw elan te geven. Zo kwam Brugge vorige week nog met de resultaten van een revitaliseringsstudie waarbij het economische hand in hand moet gaan met de leefbaarheid van Zeebrugge.

De Havencel en Voka grijpen dat moment aan om nogmaals te vragen hoe het staat met de beslissing over de realisatie van de tweede zeesluis die zich steeds meer opdringt. "Het dossier van de nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge sleept al ettelijke jaren aan", verduidelijkt Marc Adriansens, voorzitter van de Havencel West-Vlaanderen. "Al in 2004 startte de Vlaamse regering een onderzoek over een nieuwe zeesluis. In 2009 besliste ze dat de Carcokesite de meest geschikte locatie was. Na extra studiewerk werd die keuze in 2014 herbevestigd en werd die opgenomen in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering. Maar na de beslissing om te werken via de nieuwe procesaanpak van de 'complexe projecten' ging opnieuw heel wat tijd naar bijkomende studies. Het resultaat is dat we intussen al 13 jaar aan het onderzoeken en studeren zijn, maar dat we nog altijd geen vooruitgang zien in dit dossier. Een nieuwe sluis had er eigenlijk al lang kunnen en moeten liggen." Zo werd recent nog een scenario op tafel gelegd om een dubbele sluis te maken in het Verbindingsdok in de achterhaven.

Een oplossing dringt zich want de Vandammesluis is ruim dertig jaar oud en is de enige toegang tot de achterhaven. Ook die sluis kan een opknapbeurt gebruiken want geregeld zijn er defecten waardoor de achterhaven vaak onbereikbaar is. "Wij vragen Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts om binnen de vooropgestelde timing een ontwerp van voorkeurbesluit te nemen en de nodige budgetten voor de bouw van deze zeesluis te reserveren. Tegelijk roepen wij het stadsbestuur en de andere stakeholders op om er eendrachtig en samen voor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt voor zowel de Zeebrugse haven als leefgemeenschap."

Wanneer er een voorkeursbeslissing zou worden genomen is vooralsnog onduidelijk. Minister-president Geert Bourgeois gaf eerder dit jaar nog te kennen dat de eerste spadesteek ten vroegste in 2019 zal gebeuren.

(BELGA)