Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge al gesprekken met het oog op een intensievere samenwerking. Uit een recent onderzoeksrapport van consultancybureaus Deloitte en Laga blijkt nu dat de havens in hoge mate complementair zijn en dezelfde externe uitdagingen delen. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Deloitte zegt dat de samenwerking tussen beide haven enkel win-win oplevert indien er ingezet wordt op een verregaande integratie tussen beide besturen.
...