Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge al gesprekken met het oog op een intensievere samenwerking. Uit een recent onderzoeksrapport van consultancybureaus Deloitte en Laga blijkt nu dat de havens in hoge mate complementair zijn en dezelfde externe uitdagingen delen. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Deloitte zegt dat de samenwerking tussen beide haven enkel win-win oplevert indien er ingezet wordt op een verregaande integratie tussen beide besturen.
...

Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge al gesprekken met het oog op een intensievere samenwerking. Uit een recent onderzoeksrapport van consultancybureaus Deloitte en Laga blijkt nu dat de havens in hoge mate complementair zijn en dezelfde externe uitdagingen delen. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Deloitte zegt dat de samenwerking tussen beide haven enkel win-win oplevert indien er ingezet wordt op een verregaande integratie tussen beide besturen. Port of Zeebrugge en Port of Antwerp staan positief tegenover de bevindingen van het onderzoeksrapport en beide havenbesturen tonen nu bereidheid om de onderhandelingen met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie formeel op te starten. Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar zal kennen.Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge: "Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken. De ambitie van beide havenbesturen is om een 'main port van A tot Z' te vormen die toekomstproof is. Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega's uit de Antwerpse haven op."Schepen van de haven van Antwerpen Annick De Ridder: "Het onderzoek toont duidelijk dat beide havens in hoge mate complementair zijn en we voor gedeelde uitdagingen staan. Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zijnde de energietransitie, innovatie en digitalisering. We starten formele fusiegesprekken met Zeebrugge op omdat we geloven dat we zo overslag, industrie en logistiek sterker aan onze haven kunnen verankeren en we nog meer dan vandaag de toegangspoort tot Europa worden."Zeebrugge is in de wereld een voorname roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van ruim 40 miljoen ton. Het is het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten dat van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort maakt tot de Europese markten. Zeebrugge focust zich ook op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en 'high & heavy'-ladingen. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. De kusthaven ontwikkelt zich ook als een voedingscluster. Als niet-industriële haven of 'clean port' is Zeebrugge de ideale locatie om bederfelijke voedingsladingen over te slaan.Verder biedt Zeebrugge dagelijks meer dan 20 intra-Europese diensten naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische regio, Rusland en Zuid-Europa. Door dit uitgebreide aanbod van vrachtdiensten, intercontinentale containerdiensten, een binnenvaart-, spoor-en wegennetwerk is Zeebrugge de locatie bij uitstek voor het inplanten van Europese distributiecentra. De Maatschappij van de Brugse Zeehaven (M.B.Z.) is een NV van publiek recht, met de stad Brugge als hoofdaandeelhouder. Het bedrijf stelt 140 medewerkers te werk. Burgemeester Dirk De fauw is de voorzitter van de raad van bestuur en Joachim Coens is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.