Samenvoeging havens Antwerpen en Zeebrugge kost meer tijd dan verwacht

Niet met Nieuwjaar maar ten vroegste in april 2022 zullen de Brugse burgemeester Dirk De fauw en de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder de fusie van hun havens tot Port of Antwerp-Bruges afronden. © Belga
Redactie KW

De streefdatum voor de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge is verschoven van eind 2021 naar april 2022. Dat blijkt uit de toelichting van het college van burgemeester en schepen op een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stefaan Sintobin. Onder meer de gesprekken met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden starten pas deze maand en er is nog een goedkeuring van de mededingingsautoriteit nodig.

Vanuit de Brugse meerderheidspartijen die bij de vorming van de havenfusie betrokken zijn – CD&V, Open-VLD en Vooruit – lekt nauwelijks informatie over de besprekingen uit. Evenmin als van oppositiepartij N-VA, wiens confraters in Antwerpen de plak zwaaien. Daarom vragen de havenspecialisten van de andere Brugse oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang officieel om informatie. Terecht, want via Stad Brugge zijn alle Brugse burgers mede-eigenaar van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ).

Op een schriftelijke vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) naar de stand van zaken, antwoordt het college van burgemeester en schepen dat de fusie minstens drie maanden vertraging kent. “De voorlopige planning voor de ‘closing’ is momenteel april 2022”, antwoordt het college. Bij de officiële ondertekening van het fusievoornemen op 12 februari werd nochtans gestreefd naar eind dit jaar voor het afronden het integratietraject tot Port of Antwerp-Bruges.

marktverstoring

Het antwoord bestaat uit een werkschema van het gemengde projectteam van de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Het eerste werkpakket van dat team draait rond de legale aspecten. Enerzijds wordt de intentie tot fusie voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die onderzoekt of de samenwerking geen verstoring van de vrije mededinging zal veroorzaken. “Een prenotificatiedocument is ingediend en een marktbevraging is lopend bij overslagbedrijven, rederijen, concurrerende havenbedrijven enzovoort. De doorlooptijd van de prenotificatiefase heeft als voorlopige doelstelling eind 2021.”

Anderzijds moet voor deze grote verandering in het Vlaamse havenlandschap het Havendecreet aangepast worden. “Hiervoor zijn de finale teksten afgerond”, luidt het antwoord.

Het tweede werkpakket is arbeidsrechtelijk. “De voorbereiding en uitwerking van de arbeidsvoorwaarden zit in de finale fase. De gesprekken met de vakorganisaties starten in november.”

Fusiefeest

Het derde pakket draait om operationele factoren. “We brachten in kaart welke systemen en processen moeten wijzigen voor de closing op het einde van het eerste kwartaal van 2022; alsook wat er kan wijzigen in eerste twee jaar van het nieuwe bedrijf.”

Ten vierde is een ondernemingsplan voor de eerste vier jaar in voorbereiding. “De volgende stappen zijn de organisatie van de opbouw van het nieuwe bedrijf en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.” Pas binnen enkele maanden zal dus duidelijk worden wanneer het fusiefeest – waarvoor in juni al een aanbesteding uitgeschreven werd – op de agenda komt.

stroeve gesprekken

Andries Neirynck, de havenspecialist van Groen in de gemeenteraad, is niet verrast door het opschuiven van de einddatum. “Dit bevestigt wat wij in de wandelgangen opvangen over stroeve gesprekken met Antwerpen. Toch is het nodig dat vanuit Brugge op gelijkwaardigheid wordt aangedrongen. Dat is belangrijk om vanuit de gemeenteraad voldoende controle te kunnen uitoefenen op de begroting en de werking van onze haven. Het PFOS-schandaal in Antwerpen bewijst dat dergelijke controle hard nodig is.”

Neyrinck is er ook voor beducht dat Antwerpen zijn eigen plaatsgebrek wil oplossen door in Zeebrugge de resterende open ruimte te verharden. “We moeten daarvoor zeer alert zijn. Professor in geotechniek Patrick Willems (KUL) benadrukte recent het belang van de Dudzeelse Polder als zoetwaterbuffer tegen de verzilting van het achterland. Door de grote droogte van de jongste jaren nam de verzilting hand over hand toe. Het is niet verstandig om daar verder terreinen te verharden. Voor ons ligt de toekomst van de havenuitbreiding verder zeewaarts.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.