Rond jachthaven Zeebrugge komen muren tegen overstromingen

Stad Brugge en de specialisten van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust hielden een infomarkt over de geplande werken. © (Foto RJ)
Roel Jacobus
Roel Jacobus journalist/muzikant

De jachthaven van Zeebrugge wordt uitgebreid en krijgt rondom beschermende muren tegen overstroming. Op een infomarkt voor de bewoners stelden het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de plannen voor.

“De bescherming met muren en rolpoorten is nodig om Zeebrugge en het achterland te beschermen tegen hogere stormen door de zeespiegelstijging. Dit kadert in het Masterplan Kustveiligheid dat sinds 2011 stap voor stap de kustlijn beschermt met zandsuppleties, dijkverhogingen en de stormvloedkeuring in de havengeul van Nieuwpoort. Dit Masterplan is nu voor twee derden uitgevoerd en zit op schema”, zegt ingenieur Peter Van Besien van MDK.

Leefomgeving verbeteren

In Zeebrugge werden in een eerste fase al stormmuren gebouwd langs de Kustlaan nabij enerzijds de New Yorklaan en anderzijds de Pierre Vandammesluis. “Nu wordt als sluitstuk de buurt rond de jachthaven beschermd. Dit vroeg langer tijd omdat we dit koppelden aan een ruimtelijk herwaarderingsplan voor de hele buurt. De totale kosten van de werken worden geraamd op 16 miljoen euro, waarvan wij met Stad Brugge 1 miljoen euro inbrengen voor de afwerking met groen en straatmeubilair voor een verbeterde leefomgeving”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V).

Uitbreiding jachthaven

Tegelijk zal MDK de jachthaven grondig vernieuwen, herinrichten en uitbreiden. Bovenop het huidige 500-tal ligplaatsen komen er 50 extra. Binnenkort wordt voor het hele pakket werken de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan er van de herfst van 2023 tot aan de zomer van 2025 gewerkt worden. Tijdens de zomerperiode zullen de werken stilliggen.

Een impressie van de Rederskaai er na het plaatsen van de overstromingsmuren.
Een impressie van de Rederskaai er na het plaatsen van de overstromingsmuren. © (Foto MDK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.