Regering schroeft beveiliging in havens en op Noordzee op

Minister Vincent Van Quickenborne. © (Foto BELGA)

Een nieuwe wet maritieme beveiliging, die vrijdag groen licht kreeg op de federale ministerraad, voorziet biometrische toegangscontroles in de havens en maakt het mogelijk om schepen makkelijker te weren. De nieuwe regels zitten er al een tijdje aan komen, maar zijn gezien de Russische oorlog in Oekraïne des te actueler.

De Noordzee is met 50.000 passages per jaar drukker dan ooit, en dus was de wet Maritieme Beveiliging, die de veiligheid op zee regelt, aan een herziening toe. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werkt al een tijdje aan die update en heeft nu een wetsontwerp klaar, dat vrijdag al groen licht kreeg in de regering. “We moeten veiligheid en beveiliging vooropzetten”, zegt hij.

Een en ander heeft te maken met de beveiliging van onze havens. Zo maakt het wetsontwerp het mogelijk om daar biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, te gebruiken voor de toegangscontrole. Nu wordt er gewerkt met badges, maar die zijn gevoelig voor misbruik. De tekst voorziet ook dat bewakingsbeelden bewaard moeten worden. Er komt daarnaast een lijst met voorschriften waaraan de afsluitingen van havenfaciliteiten moeten voldoen. Niet-naleving daarvan leidt tot waarschuwingen, boetes of zelfs gevangenisstraffen.

Het tweede luik schept een wettelijke basis om schepen de toegang tot Belgische havens te ontzeggen. In principe gebeurt dat nu al voor Russische schepen, in het kader van de sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd na de inval in Oekraïne. Alleen moet dat voorlopig via een praktische omweg: door simpelweg geen loods of aanmeerplaats te voorzien. In de toekomst zal het met een formele beslissing kunnen.

Windmolens

Havenautoriteiten zullen ook strenger kunnen optreden wanneer er aanwijzingen zijn van illegale praktijken. Schepen die zich niet houden aan de internationale voorschriften rond beveiliging of traceerbaarheid zullen geweerd kunnen worden uit de havens, waardoor ze veel rigoureuzer gegevens moeten bijhouden, onder meer over welke havens ze hebben aangedaan of welke zeeroutes ze hebben gevolgd.

Tot slot voorziet de wettekst betere bescherming voor de kritieke infrastructuur op de Noordzee, zoals de windmolenparken, kabels en pijpleidingen. Het Maritiem Informatie Kruispunt moet daarover een veiligheidsbeoordeling opmaken om zwakke plekken te identificeren. Ook bewakingscamera’s op zee zijn een optie. In tegensteling tot op land kunnen daarvoor op zee geen pictogrammen worden geplaatst. Het wetsontwerp voorziet daarom een bericht aan zeevarenden en een toestemming van de minister van Noordzee.

Het wetsontwerp wordt nu nog voorgelegd voor advies aan de Raad van State. De bedoeling is om de tekst nog voor de zomer in te dienen in het parlement, om de wet in 2023 in werking te laten treden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.