Ondersteuningfonds voor vernieuwing visserij krijgt groen licht van Europa

Hannes Hosten

De nieuwe vzw Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS) kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie. De vzw werd opgericht om te zoeken naar oplossingen voor de vele uitdagingen waar de visserijsector voor staat. De eerste projecten kunnen begin volgend jaar uitgerold worden.

Door de Europese goedkeuring kan OVIS binnenkort haar eerste projectoproepen realiseren. “De visserij- en aquacultuursector staan voor enorme uitdagingen”, zegt vicepremier en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Denk maar aan de economische leefbaarheid, de instroom in de sector, de Brexit, maar vooral ook de transitie naar ecologische duurzaamheid en de innovaties die hiermee gepaard moeten gaan. Eind 2017 werd daarom de vzw Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS) opgericht.”

Onder impuls van de federale ministers Van Quickenborne en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), en de Vlaamse minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V)werd de aanmelding bij Europa van OVIS tot een goed einde gebracht. Recent heeft de Europese Commissie groen licht gegeven, waardoor OVIS nu de nodige voorbereidingen kan treffen om zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

Gedeputeerde Naeyaert voorzitter

OVIS zal onder meer projecten kunnen financieren die verband houden met rationeel en verantwoorde exploitatie van visbestanden, onderzoek naar duurzame vistechnieken of vergroening van de vloot, bevorderen van de veiligheid aan boord, onderzoek naar aquacultuur en passieve visserij. OVIS wordt gefinancierd via een deel van de bedrijfsvoorheffing die terugvloeit naar de sector.

OVIS bestaat uit een raad van bestuur, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties (Rederscentrale enerzijds en de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB anderzijds). De voorzitter is onafhankelijk van die partijen: Bart Naeyaert (CD&V), gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen). Vanuit de federale Dienst Marien Milieu en het Vlaams departement Landbouw en Visserij worden twee waarnemers aangesteld, die de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen.

Wetenschappelijk adviescomité

De werking van OVIS gebeurt aan de hand van projectoproepen. “Alle projectaanvragen zullen voorgelegd worden aan een wetenschappelijk adviescomité”, vervolgt Van Quickenborne. “Ons land heeft één van de sterkste aanwezigheden van mariene wetenschappers ten opzichte van ons inwonersaantal. Dat betekent dat ons deel van de Noordzee één van de best bestudeerde zeeën van de hele wereld is en dat er heel veel kennis aanwezig is. Dit wetenschappelijk adviescomité is samengesteld uit het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO). Projecten die een positief advies krijgen van dit comité, komen in aanmerking voor financiering. Het is de raad van bestuur die daar vervolgens over beslist. Een regeringscommissaris aangesteld door de minister van Noordzee zal toezicht houden op de goede werking.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.