Haven van Oostende: werken aan de Visserijsluis van start

Zonder onverwachte hinder zal de sluis terug in gebruik kunnen genomen worden op 1 maart. © Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Redactie KW

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is deze week gestart met de voorbereidingen voor de werken aan de Oostendse Visserijsluis in. Volgende week gaan de oude ebbedeuren van het bovenhoofd eruit. De sluis zal naar verwachting volledig gestremd zijn vanaf 31 januari tot en met 28 februari.

De ebbedeuren van het bovenhoofd van de Visserijsluis in Oostende, dat zijn de deuren het dichtst bij het dok, zijn aan vervanging toe. De nieuwe deuren liggen al klaar in de haven van Oostende.Op 31 januari worden de oude ebbedeuren uitgehaald. Als alles vlot verloopt, gaan de nieuwe erin op 10 februari. Daarna moeten de nieuwe deuren nog afgeregeld worden.

Investering van 1.5 miljoen

Hierna vervangen we ook de versleten onderste scharnieren van de ebbedeuren van het benedenhoofd. Zonder onverwachte hinder zal de sluis terug in gebruik kunnen genomen worden op 1 maart. “Met Vlaanderen investeren we 1,5 miljoen euro in deze nieuwe ebbedeuren. De renovatie is noodzakelijk om deze belangrijke infrastructuur in werking en in goede staat te houden,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “We maken van de gelegenheid gebruik om enkele verbeteringen aan de sluis aan te brengen om de gebruikers efficiënter te bedienen.”

Sneller verschutten

“Als stad zijn we zeer tevreden met de investeringen vanuit Vlaanderen. De hinder voor de gebruikers van de sluis wordt maximaal beperkt doordat men voorafgaand in overleg is getreden over het tijdstip van de werken, ik kan dat alleen maar toejuichen. De infrastructuur gaat er sterk op vooruit,” aldus burgemeester van Oostende Bart Tommelein.

MDK treft de voorbereidingen om de sluis binnenkort sneller te kunnen bedienen. Door ingrepen in de hydraulische aandrijving zullen de vloed- en ebbedeuren tegelijk kunnen bediend worden, waardoor schepen sneller kunnen verschutten. De planning van dergelijke werken is moeilijk op voorhand exact te voorspellen. Gebruikers van de sluis volgen best de berichtgeving van Haven Oostende op om te weten of de sluis terug in gebruik is.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.