Haven van Nieuwpoort voor alle scheepvaart gesloten tot 29 april door werken stormvloedkering

De betonnen drempel voor de stormvloedkering is binnengekomen in de haven van Nieuwpoort. © PG
Redactie KW

Woensdagnacht kwam een speciaal transport de haven van Nieuwpoort binnen gevaren: een ponton met daarop een enorme betonnen drempel. Het gaat om een belangrijk onderdeel van de stormvloedkering die het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) daar momenteel bouwt. Deze stormvloedkering zal Nieuwpoort beschermen tegen zeer zware stormvloeden.

Op vrijdag 15 april vertrok de betonnen drempel vanuit Kallo. Twee sleepboten sleepten het ponton over de Schelde en vervolgens over zee tot in de haven van Oostende. Daar werd de drempel vastgehaakt aan een kraan op een tweede ponton, de Matador III.

Ponton afgezonken

De betonnen drempel weegt ruim 4.500 ton, te zwaar voor de Matador III om op te heffen. Wie zich de wet van Archimedes nog herinnert, weet dat een voorwerp onder water minder zwaar is om te hijsen. Daarom werd het ponton afgezonken zodat de drempel volledig onder water kwam te zitten. De te heffen last is dan ‘maar’ 1.210 ton meer. Daarna is de drempel, hangend in de kraan van de Matador III, vertrokken voor het laatste stuk van het traject naar Nieuwpoort.

Duikers

Nu de drempel is aangekomen in de havengeul van Nieuwpoort zal hij tussen de twee landhoofden worden neergelaten. Tot slot moet de drempel nog gefixeerd worden. Hiervoor wordt de havengeul gedurende een tiental dagen volledig afgesloten. Bij het hele proces in Nieuwpoort zijn duikers aanwezig om te controleren of de plaatsing goed verloopt.

De drempel weegt 4.570 ton, is 23 meter breed, 42,1 meter lang, 5 meter hoog en er zit 1.732 m³ beton en 572.450 kg wapeningsstaal in verwerkt. Het is een onderdeel van de kering die moet beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed. Bij dit ontwerp is rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 80 centimeter tegen het jaar 2100. Nadat de volledige bouw is afgewerkt, zal er nog een doorvaartbreedte van 38 meter zijn.

Op de hoogte met app

De volledige stremming van de vaargeul zal normaal duren tot 29 april om 24 uur. Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom zal de exacte timing via de app stormvloedkeuring Nieuwpoort gecommuniceerd worden. Als je deze app downloadt, ben je op elk moment op de hoogte van wijzigingen in de situatie.

Op de app vind je naast info over hinder of stremming ook gegevens over het getij, de wind en de golfhoogte. De bouw van de stormvloedkering is een deelproject van het Masterplan Kustveiligheid. (PG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.