Haven Oostende bergt 100 ton afval uit de Noordzee

Redactie KW

De zeebodem is terug veilig nadat Haven Oostende restobstakels van mosselkooien die een gevaar vormden voor de scheepvaart opruimt.

Veiligheid, gezondheid en milieu is de eerste prioriteit van Haven Oostende. In dat kader maakte Haven Oostende komaf met een dreigend juridisch steekspel over de berging van restanten van mosselkooien die op de bodem van de Noordzee lagen.

Aquacultuur, het is een term die ons reeds bekend in oren klinkt. Het omvat de teelt van aquatische organismen op kuststroken, onder andere mosselkweek valt daaronder. Een pilootproject met hangstructuren waarin mossels gekweekt werden, liep van 2005 tot 2010.

Hiervoor kreeg Haven Oostende van de Belgische Staat een concessiezone toegewezen op 10.4 km voor de kust van Nieuwpoort. Haven Oostende heeft zelf nooit enige activiteit inzake mosselkweek verricht. Zij had voor de kweekprocedure een overeenkomst met drie andere partijen. Daarin werd duidelijk vermeld dat na het stopzetten van de activiteiten, de zone terug in haar oorspronkelijke staat moest hersteld worden.

In 2010 werden de mosselkweekactiviteiten stopgezet. De methode bleek niet rendabel. De kweekpartners verrichtten bergingswerken om de mosselkooien uit de zee te halen. Na een scan van de zeebodem bleken deze inspanningen niet voldoende.

“Veiligheid, gezondheid en milieu is de eerste prioriteit van Haven Oostende. Omdat de restobstakels van de mosselkooien een bedreiging vormden voor het milieu en een gevaar waren voor vissersschepen, nam Haven Oostende in 2019 haar verantwoordelijkheid op. De schepen Provider en Multrasalvor 4 zochten naar de achterblijvende stukken. De sanering van het stuk zeebodem van 6.8 ha duurde bijna twee jaar. Deze zone is nu vrij van brokstukken. “ zegt Dirk Declerck, CEO Haven Oostende.

“Ons ecosysteem is ons kostbaarste goed. Het is de taak van Haven Oostende om op lange termijn te denken en milieuverstoring tegen te gaan. In dat kader heeft Haven Oostende alles in het werk gesteld om de zeebodem van de betreffende zone terug in haar oorspronkelijke staat te herstellen. Na de berging van ongeveer 100 ton afval onder toezicht van de nautische commissie, werd de zone terug als veilig bestempeld. ” aldus Charlotte Verkeyn, voorzitter Haven Oostende.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.