Franse plannen voor windmolenpark voor Duinkerke blijven ongewijzigd: Vincent van Quickenborne begraaft de strijdbijl niet

Windmolenpark in Zeebrugge.©NICOLAS MAETERLINCK BELGA
Windmolenpark in Zeebrugge.©NICOLAS MAETERLINCK BELGA
Phebe Somers

België blijft zich verzetten tegen de bouw van een windmolenpark in de Noordzee in Frankrijk, op 10 km voor de kust van Duinkerke. De 46 windmolens zijn gepland op een historische vaarroute naar het Verenigd Koninkrijk én in beschermd natuurgebied. Daarom ging onze regering in overleg met Frankrijk voor een alternatieve locatie. Frankrijk maakte nu bekend toch vast te houden aan de oorspronkelijke locatie. “We blijven hameren op overleg, maar sluiten ook juridische stappen niet uit”, weet minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne.

De Franse overheid plant de bouw van een nieuw windmolenpark op zee naast de Belgische grens, op 10 km voor de kust van Duinkerke. Net als in Frankrijk werd in België in december 2020 een digitale publieksvergadering georganiseerd. Daarmee wou vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne gehoor geven aan de bezorgdheden van de kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden. De opmerkingen werden doorgespeeld naar de ontwikkelaars, maar vandaag maakten zij bekend toch door te willen gaan met hun plannen. De Belgische regering blijft hopen om tot een oplossing te komen.

De federale regering volgt dit project sinds 2016 van dichtbij op. Concreet zouden in een zone van 55 km² zo’n 46 windmolens gebouwd worden op zee, ter hoogte van de kust van Duinkerke. Dit windmolenpark zal samen 600 MW elektriciteit opwekken. Een goede zaak volgens onze federale regering. Ondanks onze beperkte kustlijn is België de vijfde grootste producent van offshore windenergie. Investeringen op dit vlak worden dus zeker toegejuicht, laat Van Quickenborne weten in een persbericht. Maar de voorgestelde locatie is problematisch.

Obstakels in het luchtverkeer

Eind 2020 werd er in België een publieksconsultatie georganiseerd om een stem te geven aan alle betrokkenen. Projectontwikkelaars EDF en RTE waren hierop ook aanwezig om toelichting te geven. Uit deze vergadering bleek dat er toch heel wat bezorgdheden heersen omtrent deze plannen. Een bloemlezing:

  • De bouw van het windmolenpark zou het zeezicht van de Belgische kustbewoners enorm verstoren én bijgevolg een doorn in het oog van het kusttoerisme vormen. En ze zijn niet alleen: aan de Franse zijde van de grens klinkt dezelfde opmerking.
  • Op de huidige geplande locatie blijkt dat de windmolens de historische vaarroutes naar het Verenigd Koninkrijk blokkeren, volgens de haven van Oostende.
  • Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het luchtruim boven dit stukje Franse wateren door België wordt gecontroleerd. Obstakels in deze zone mogen niet hoger zijn dan 126 meter. De 300 meter hoge Franse windmolens zouden de luchtvaart bedreigen.
  • Zonder dat hier extra studiewerk rond werd verricht is het park gepland in een bescherm natuurgebied.

De Belgische Staat zou de locatie van dit windmolenpark graag verder in de zee zien. Hierover had Dirk Declerck, ceo van Haven Oostende het volgende te melden: “Haven Oostende is voorstander van ontwikkelingen op het vlak van offshore windenergie. Haven Oostende benadrukt echter dat de historische vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk gevrijwaard moeten blijven en dat haar rechten hieromtrent niet mogen geschonden worden.”

Als goeie buren in dialoog gaan

 © www.health.belgium.be
© www.health.belgium.be

De voorbije jaren voerde België al op een constructieve wijze dialoog met de Franse overheid over de kwestie. Tijdens de Franse publieksconsultatie werd een voorstel uitgewerkt van een alternatieve locatie en ingediend als Belgisch standpunt. De voorgestelde zone ligt noordelijker en biedt een oplossing voor alle Belgische bezwaren. Eind vorige maand trokken medewerkers van de minister van Noordzee naar Parijs om gedurende drie dagen intensief te overleggen met de Franse overheid. De ontwikkelaars hadden na de publieksconsultatie tot uiterlijk 15 mei de tijd om aan te geven of ze al dan niet wilden doorgaan met het project en op welke manier ze rekening gingen houden met de bemerkingen.

Dit is een belangrijke beslissing in de procedure, het is alvast goed dat er duidelijkheid is. Het Franse concern dient nu de bouwvergunning aan te vragen, waartegen wij ons in ieder geval met alle middelen zullen verzetten – Bram Degrieck, namens de burgemeesters van de Westkust

Op een persconferentie op 10 mei 2021 lieten ze weten dat hun plannen ongewijzigd blijven. De Belgische regering zal de inhoud van deze beslissing in samenspraak met een advocatenkantoor grondig bestuderen. In eerste instantie is het volgens Vincent Van Quickenborne de bedoeling om als goede buren in een gezamenlijke strijd voor groene energie tot een oplossing te komen. Hij werkt hiervoor samen met betrokken Belgische partners zoals de kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort en de haven van Oostende. Maar indien het nodig blijkt te zijn zullen ook juridische middelen worden benut.

“De geplande zone voor deze windmolens bevindt zich op een boogscheut van de Belgische grens. Het is terecht dat er heel wat bezorgdheden zijn. Dankzij onze nauwe contacten met de Franse overheid blijven we hameren op verder overleg. De dialoog is voor mij nog steeds de beste en snelste manier om tot een aanvaarbare en rechtszekere oplossing te komen voor alle betrokken partijen. Ik blijf dit project namens de federale regering nauwgezet opvolgen.”, aldus de minister van de Noordzee.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.