België is één jaar voorzitter van Europese kustwachtorganisatie: “Noordzee in de Europese kijker”

Piet Pieters (Nationaal Crisiscentrum) en Nathalie Balcaen (MDK) kregen het voorzitterschap van de Europese kustwachtorganisatie overhandigd door Yakova Iglika (Europees departement DG Mare) en de vorige voorzitter Damir Dojkic (Kroatische Marine). (foto MDK)
Roel Jacobus
Roel Jacobus journalist/muzikant

België nam van Kroatië de fakkel over om voor het eerst één jaar voorzitter te zijn van het hoogste Europees overleg van kustwachtorganisaties. “We organiseren in Brugge, Oostende en Knokke vergaderingen van de lidstaten, de Europese commissie en agentschappen. Dit geeft ons de kans om eigen thema’s op tafel te leggen”, zegt Nathalie Balcaen van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Kroatië gaf in de havenstad het voorzitterschap van het European Coast Guard Functions Forum (ECGFF) door aan België. Het ECGFF is het overleg van de kustwachtorganisaties van alle Europese lidstaten. De Belgische Kustwacht wordt voorgezeten door het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het Nationaal Crisiscentrum.

“Sinds de oprichting van dit forum in 2009 is het de eerste keer dat België een jaar lang voorzitter mag zijn”, zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK. “Dit is het belangrijkste Europese samenwerkingsverband voor maritieme safety & security. Binnen dit forum wordt van gedachten gewisseld tussen de lidstaten, de Europese Commissie en de betrokken Europese agentschappen.”

Vluchtelingen

Het Belgische voorzitterschap wordt gedragen door het Vlaamse agentschap MDK en het federale Nationaal Crisiscentrum. De leiding is een duobaan voor Nathalie Balcaen en Piet Pieters, federaal voorzitter van het Beleidsorgaan Kustwacht, adviseur-generaal en opdrachthouder voor de FOD Binnenlandse Zaken. Het secretariaat wordt gedragen met eigen mensen van de MDK, het Nationaal Crisiscentrum en de diensten van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. “Het belooft een boeiend jaar met uiteenlopende thema’s te worden. We kijken er vooral naar uit om de banden met de lidstaten en Europese instellingen nauwer aan te halen. Dit biedt ons de kans om een aantal eigen thema’s op tafel te leggen, zoals de vluchtelingenproblematiek op de Noordzee. Niet alleen op de Middellandse Zee zijn er problemen. Wij zullen twee concrete cases met betrekking tot de Noordzee naar voren brengen”, zegt Balcaen.

We leggen accenten over veiligheid bij maritieme incidenten in onze offshore windparken

Schip op drift

Het eerste praktijkgeval was in oktober 2021 een ongeval met bootvluchtelingen die tot in een offshore windpark afdreven. “Wij zullen met het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex spreken over onze behoefte aan extra ogen in de lucht. De tweede case gaat over een schip dat tijdens de storm Eunice op 18 februari 2022 op drift raakte en eveneens in een windpark belandde. Voor ons kleine, maar zéér druk bevaren stukje Noordzee wensen we proactieve veiligheidsmaatregelen te bekijken. We bestuderen bijvoorbeeld het permanent stand-by houden van een zeesleper zoals in Nederland.”

Praktijkoefening

Er ligt veel werk op de plank. “De agenda van de workshops wordt bepaald in overleg met de Europese agentschappen. Eind februari, begin maart 2023 houden we in Oostende een eerste workshop in samenwerking met het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex. In april volgt in Lissabon een bijeenkomst op het hoofdkwartier van het Europees agentschap voor maritieme veiligheid EMSA. In mei organiseren we in Brugge een overleg in samenwerking met het Europees agentschap voor visserijbeheer EFCA. Die maand vindt met de medewerking van onder meer de Marine de internationale praktijkoefening op zee (Coastex) plaats. Eind mei trekken de federale collega’s naar een evenement rond cybersecurity in Brussel.” In september wordt het jaar Belgisch voorzitterschap afgesloten in Knokke, in samenwerking met het Directoraat Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) van de Europese Commissie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.