Alle partijen akkoord over fusiedecreet havens Zeebrugge en Antwerpen: Doek valt na 126 jaar over MBZ

De weg is geëffend voor Vlaamse parlementaire goedkeuring van het fusiedecreet waarbij MBZ opgaat in het Havenbedrijf Antwerpen. We zien de Antwerpse CEO Jacques Vandermeiren en voorzitter Annick De Ridder met de Brugse burgemeester Dirk De fauw en CEO van MBZ Tom Hautekiet. (foto RJ)
Roel Jacobus
Roel Jacobus journalist/muzikant

“Dit politiek akkoord is een historisch moment”, zeggen de indieners van het fusiedecreet van de havens van Zeebrugge en Antwerpen. De Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) verliest na 126 jaar zijn bevoegdheid als havenbedrijf. De werking en het contractueel personeel worden overgedragen aan Antwerpen, in ruil voor 20 procent van de aandelen. MBZ zal uitdoven als werkgever van de vast benoemde statutaire medewerkers.

Zelden was het woord ‘historisch’ beter op zijn plaats dan bij de (online) zitting van het Vlaams parlementaire commissie mobiliteit en openbare werken op donderdag 17 februari. Alle partijen van de meerderheid en minderheid gaven groen licht aan het voorstel van decreet “tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge”. In mensentaal: het wettelijk kader voor de havenfusie van Zeebrugge en Antwerpen.

Drie Brugse dames

Dit voorstel was ingediend door een groep Vlaams parlementsleden met drie Brugse dames in de hoofdrol: Mercedes Van Volcem (Open-VLD), Annick Lambrecht (Vooruit) en Maaike De Vreese (N-VA). Zij werkten het voorstel uit met de Antwerpse havenschepen en toekomstige voorzitter van de fusiehaven Annick De Ridder (N-VA), Orry Van de Wauwer (CD&V) en Imade Annouri (Groen).

“Die fusiedecreet is een van de laatste hordes die we sinds de start van de gesprekken begin 2019 moesten nemen”, zegt Annick De Ridder. “Het wordt binnenkort voor bekrachtiging voorgelegd aan het volledige Vlaams parlement, tegelijk met een aanpassing van het Havendecreet. We kregen al en goedkeuring van de Mededingingsautoriteit en van Ovam. Een fiscale ruling zou onderweg zijn. Het is nu aan de fusiepartners om te werken aan de aandeelhoudersovereenkomst en een charter. We hebben hiervoor op 22 april afspraak bij de notaris. Op 28 april vieren we het fusiefeest in de Waagnatie in Antwerpen.”

Op 22 april hebben we afspraak bij de notaris voor het ondertekenen van de fusie

Het Havenbedrijf Antwerpen wordt als enige bevoegd voor beide gebieden Antwerpen en Brugge-Zeebrugge. Juridisch komt er een partiële splitsing van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ). Bijna het volledige vermogen, alle contractuele personeelsleden en de door Vlaanderen in concessie gegeven goederen, worden aan Havenbedrijf Antwerpen overgedragen. In ruil krijgt Stad Brugge – eigenaar van de haven – de afgesproken 20 procent aandelen van het nieuwe Havenbedrijf Antwerpen-Brugge.

De vennootschap MBZ blijft enkel nog bestaan – met een minimaal vermogen – als werkgever van de vast benoemde statutaire werknemers. Die worden meteen ter beschikking gesteld van het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge. Alle toekomstige aanwervingen zullen door het fusiebedrijf gebeuren, waardoor MBZ langzaam zal uitdoven. “Zo bewaren we voor iedereen de sociale vrede”, stellen de initiatiefnemers.

MBZ verliest dus na 126 jaar zijn hoedanigheid van havenbedrijf. De toenmalige Maatschappij der Brugsche Zeevaartinrichtingen (MBZI) kreeg op 10 januari 1896 de concessie om de havens in Zeebrugge en Brugge en het Boudewijnkanaal aan te leggen. Na de bouwwerken meerde op 9 maart 1904 de eerste stoomboot aan de Cokesfabriek aan.

Visartsluis

Annick De Ridder belooft van Zeebrugge voldoende aandacht te geven. “Wat goed is voor Brugge, is voortaan ook goed voor Antwerpen. Bovenaan het verlanglijstje staat naast de containeruitbreiding ECA in Antwerpen ook de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge.”

De Brugse politica Annick Lambrecht bevestigt: “In de afspraken is opgenomen dat nieuwe investeringen strategisch gepland worden in het belang van de hele haven en gespreid over beide platformen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.