De haven van Oostende oriënteert zich de jongste jaren richting blauwe energie en offshore-industrie. "De keuze voor deze nichemarkt wierp ook in 2015 haar vruchten af. Er werd behalve aan de dienstverlening aan de offshorewindindustrie, hard gewerkt om nieuw...

De haven van Oostende oriënteert zich de jongste jaren richting blauwe energie en offshore-industrie. "De keuze voor deze nichemarkt wierp ook in 2015 haar vruchten af. Er werd behalve aan de dienstverlening aan de offshorewindindustrie, hard gewerkt om nieuwe contracten binnen te halen voor de bouw van nieuwe windmolenparken. Dit met succes want vanaf februari 2016 worden de funderingen voor het Nobelwind-project, dat zich voor de Belgische kust bevindt, vanuit de haven van Oostende geïnstalleerd", meldt het havenbestuur. Ook het onderhoud van de huidige windmolenparken, goed voor 182 windmolens, gebeurt vanuit Oostende, waardoor er meer toeleveranciers zich vestigen in het havengebied. De bewegingen nemen wel verder af, tot ongeveer 3.000 bewegingen, maar daar zijn invaarten van de afdeling VLOOT, de visserij en de pleziervaart niet in meegerekend.Bulk en cargo klokten af op 1.294.970 ton, een daling met 9 procent ten opzichte van 2014, wat volledig toe te schrijven is aan de verminderde aanvoer van zand en grind wegens minder openbare werken in de directe omgeving. De andere segmenten van de general cargo hielden goed stand. De haven geeft ook nog mee dat gewerkt wordt aan een nieuwe roro-lijn. Die activiteit verdween in 2013 toen Trans Europa Ferries failliet ging.(BELGA)