De ondernemer uit Waregem is sinds jaren vertrouwd met de werking van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en zetelt sinds 2006 in de Raad van Bestuur. En hij heeft een goede kijk op de bedrijfswereld, die de voorbije maanden ook de schokken van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen moest opvangen.
...

De ondernemer uit Waregem is sinds jaren vertrouwd met de werking van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en zetelt sinds 2006 in de Raad van Bestuur. En hij heeft een goede kijk op de bedrijfswereld, die de voorbije maanden ook de schokken van het coronavirus en de daaraan verbonden maatregelen moest opvangen."Vanuit Voka werd elke dag gecommuniceerd met de bedrijven", aldus Hans Boels. "Over de stand van zaken, het verloop van de crisis, aanbevelingen om gedurende de voorbije periode steun te bieden, op zoek gaan naar mogelijke alternatieven. Op dat vlak heeft de Kamer echt sterk werk geleverd. En dat is nog niet voorbij want het virus is er nog altijd. Niettemin zijn vooral de bedrijven die focussen op de de bouw en de industrie meestal wel goed blijven draaien. Dat is onder andere het geval voor Lybover. Daarnaast zijn er heel veel getroffen collega's-bedrijfsleiders die Voka blijft steun bieden.""Wat er nu zoal nodig is? Vooral ondersteunende eenvormige, eenduidige maatregelen. Het is van belang dat wij zeker met de politici goede contacten blijven onderhouden. Die zijn nodig om samen uit de crisis te raken en duidelijke oplossingen te vinden voor de problemen in de bedrijfswereld. Dat geldt uiteraard ook voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, waarvoor ik mij samen met de collega's inzet."Naast een transparante communicatie voor de bedrijven wil Hans Boels ook focussen op de generatie van jonge ondernemers die de economie van de toekomst moet helpen opbouwen. Daarvoor biedt Voka opleidingstrajecten aan die vanaf september terug worden opgestart. Even belangrijk zijn de bedrijvencentra die zeker voor de eerste jaren van een starter administratief, infrastructureel en beroepsmatig grote steun verlenen. Zij laten toe dat de jonge ondernemer op een rustige manier zijn of haar firma of bedrijf kan uitbouwen, tot de tijd rijp is om helemaal op eigen benen te staan."Bij veel jongeren is er zeker de wil om zelf met een ondernemingsproject te beginnen. Daar wil Voka bij helpen met de nodige tools, onder andere via gerichte opleidingstrajecten. Jongeren pikken zoiets snel op, ook als het op digitale manier verloopt", weet Hans Boels.Eigenlijk is de evolutie die Lybover de jongste jaren kende een mooi voorbeeld van hoe de (jonge) ondernemer van straks de zaken hoort aan te pakken. Het bedrijf dat is gevestigd aan de Oude Kassei in Waregem met een afdeling in Brugge, telt zes afzonderlijke business units die werden samengebracht onder dezelfde koepel of holding. Die units zijn de volgende: recycling (machines en installaties voor droge scheidingstechnieken), metal (plaatbewerking, constructiewerken en industriële buisleidingen), air (industriële ontstoffingsinstallaties), fire (brandcompartimenterin, rook- en warmteafvoerinstallaties), installation (montage-en serviceactiviteiten) en bulk (installaties voor opslag & transport van bulkgoederen). Alles samen is dat goed voor een personeelsbestand van meer dan 200 medewerkers. De groep Lybover realiseerde vorig jaar een verkoopcijfer van 60 miljoen euro."Bij Lybover zijn er voortdurend vacatures. Wij hebben nood aan medewerkers met technische profielen. Die zijn momenteel moeilijk te vinden", aldus Hans Boels.(DJW)