Handelaars reageren: “De stad moet in actie schieten”

Een belangrijke stem in het leegstandsdossier is natuurlijk die van de Kortrijkse handelaars zelf. Gerard Parmentier van lederwaren Parmentier bijvoorbeeld hekelt de doodse stilte in zijn Kortrijk. In de Doorniksestraat maakt men zich zorgen over het afsluiten van de tunnel en de Wijngaardstraat ziet de appartementen boven de handelszaken liever ingevuld. “Duizenden vierkante meters staan leeg, veel verdiepingen verloederen”, getuigt Marc Boone, voorzitter van het handelscomité.

Gerard Parmentier van lederwaren Parmentier. © JVGK

Op de Vlasmarkt palmt lederwaren Parmentier diverse handelspanden in. “Oude panden”, aldus Gerard Parmentier. “Als de ontwikkeling van de Belgacomsite op tijd was begonnen, dan hadden we nu al een nieuwe winkel gehad. Ik vraag me eigenlijk af of er voor 2019 iets zal gebeuren.”

Eén handelspand staat er leeg op de Vlasmarkt, maar toch zijn niet alle handelaars tevreden. Gerard Parmentier is een van hen. “We wachten nog altijd op de ontwikkeling van de Belgacomsite“, vertelt hij. “Een terrein van bijna 10.000 vierkante meter. Dat project heeft ook gevolgen voor de Vlasmarkt: de panden waarin wij zitten, bijvoorbeeld, gingen plaats maken voor nieuwe.”

“In 2015 werden de ambitieuze plannen voorgesteld en toen werd gezegd dat we deze zomer in een nieuwbouw zouden kunnen intrekken. Maar we zijn intussen november en de ontwikkeling is nog niet eens begonnen. Ik denk trouwens dat er voor 2019 niets zal bewegen hier. Wat we wel al weten is dat de site in één keer ontwikkeld zal worden. Een verschil met de oorspronkelijke plannen: daarin stond dat er in een eerste fase een nieuwbouw gingen komen op de Vlasmarkt en in een tweede fase de rest van de site aangepakt zou worden.”

Leegstand

Gerard heeft het ook niet voor de sfeer die in de winkelstraten hangt. “Er hangt een doodse stilte in de stad, maar niemand die dat wil zeggen. Wel, ik zeg het nu. Maar ja, het is niet meer dan logisch. De vorige jaren sloten twee ziekenhuiscampussen. Scholen verdwijnen ook en binnenkort zal de politie eveneens weg zijn uit het centrum. Dat zorgt ervoor dat er een pak minder volk in de binnenstad werkt of loopt. Allemaal mensen die een broodje kopen, naar de slager of bakker gaan… Zulke verhuizingen zorgen ervoor dat we Kortrijk een historisch commercieel museum wordt.”

“De onroerende voorheffing hier is veel hoger dan in pakweg Roeselare…” – Gerard Parmentier

“Dan is er ook nog het fenomeen K in Kortrijk. In 2010 kwamen er plots een 90-tal winkels bij in de binnenstad. Winkels die dezelfde artikelen aanboden als de handelszaken die al in het centrum waren gevestigd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de leegstand in de binnenstad toenam.” De Kortrijkse handelaar heeft het volgens Gerard Parmentier almaar moeilijker om te overleven. “Bovendien worden we geconfronteerd met hoge huurprijzen. De onroerende voorheffing wordt dan ook nog eens doorgerekend aan de huurder en die is veel hoger dan in pakweg Roeselare of Brugge.”

Een rondvraag leert dat de onroerende voorheffing voor één handelspand makkelijk 2.500 euro tot 4.000 euro per jaar bedraagt. Op de Grote Markt in Kortrijk is dat snel 10.000 euro.

Valerie Verougstraete (chocolaterie Sweertvaegher): “Klanten zijn bezorgd”

In de Korte Steenstraat is chocolaterie Sweertvaegher een gevestigde waarde: deze handelszaak is er al meer dan 70 jaar gehuisvest. “Sommigen zeggen dat we erfgoed zijn wat deze winkelstraat betreft”, vertelt zaakvoerder Valerie Verougstraete. “We zullen ons best doen om hier te blijven, al is dat niet zo vanzelfsprekend. De huurprijzen in de Korte Steenstraat zijn namelijk hoog. Maar dat nemen we erbij. (korte stilte) Ik mag eigenlijk niet klagen, de zaak draait goed en dat is het voornaamste.”

Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.
Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.© JVGK

Valerie voegt er wel aan toe dat sommige van haar klanten zich zorgen maken. “In de Korte Steenstraat is er natuurlijk veel leegstand (7 van de 22handelspanden, red.) en veel klanten vragen zich af hoe dat komt. Zo’n grote leegstand is trouwens niet goed voor het imago van de stad. Mensen die naar hier komen zien dat en kunnen de verkeerde conclusies trekken. Dat zou spijtig zijn, want het stadsbestuur en creatieve ondernemers doen inspanningen om het centrum levendig te maken en zo meer bezoekers naar Kortrijk te lokken.”

Oswald Sabbe (American Shop): “Mensen raken nog amper wagen kwijt”

De American Shop is een gevestigde waarde in de Doorniksestraat: deze nieuwkuis is er al 61 jaar gehuisvest.

Oswald Sabbe van de American Shop.
Oswald Sabbe van de American Shop.© JVGK

In 1956 begon mijn vader Maurice aan de overkant van waar we nu zitten”, aldus Oswald Sabbe (60), die de zaak met zijn broer Guy runt. “In 1982 stak hij de straat over. Wat me in al die jaren hier is opgevallen, is de veranderde verkeerssituatie: vroeger kwam iemand met de wagen naar het centrum, stopte bij de bakker, reed dan wat verder om de krant te kopen, enzovoort. De handelaars kregen zo veel volk over de vloer. Nu is dat anders, de mensen raken nog amper hun wagen kwijt. Wijzelf hangen af van parkeerplaatsen dicht bij de deur: mensen willen rap iets komen brengen en afhalen. Gelukkig brengen die Shop&Go-plaatsen wat soelaas.”

“Wat het stadsbestuur niet meer mag doen, is de Doorniksetunnel afsluiten. Als die dicht is, maken veel mensen rechtsomkeert en zien de handelaars veel minder volk”, aldus nog Oswald.

Valerie Verougstraete (chocolaterie Sweertvaegher): “Klanten zijn bezorgd”

In de Korte Steenstraat is chocolaterie Sweertvaegher een gevestigde waarde: deze handelszaak is er al meer dan 70 jaar gehuisvest. “Sommigen zeggen dat we erfgoed zijn wat deze winkelstraat betreft”, vertelt zaakvoerder Valerie Verougstraete. “We zullen ons best doen om hier te blijven, al is dat niet zo vanzelfsprekend. De huurprijzen in de Korte Steenstraat zijn namelijk hoog. Maar dat nemen we erbij. (korte stilte) Ik mag eigenlijk niet klagen, de zaak draait goed en dat is het voornaamste.”

Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.
Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.© JVGK

Valerie voegt er wel aan toe dat sommige van haar klanten zich zorgen maken. “In de Korte Steenstraat is er natuurlijk veel leegstand (7 van de 22handelspanden, red.) en veel klanten vragen zich af hoe dat komt. Zo’n grote leegstand is trouwens niet goed voor het imago van de stad. Mensen die naar hier komen zien dat en kunnen de verkeerde conclusies trekken. Dat zou spijtig zijn, want het stadsbestuur en creatieve ondernemers doen inspanningen om het centrum levendig te maken en zo meer bezoekers naar Kortrijk te lokken.”

Marc Boone (handelscomité Wijngaardstraat): “Doe iets aan leegstand boven handelspanden”

De Wijngaardstraat in Kortrijk telt volgens ons onderzoek vier leegstaande panden, al moet je daarbij een serieuze kanttekening maken: K in Kortrijk heeft een aantal (leegstaande) panden die uitgeven op de Wijngaardstraat, maar die hebben we niet meegerekend bij de Wijngaardstraat, maar wel bij K zelf.

Marc Boone. (GF)
Marc Boone. (GF)

Het stoort in elk geval dat er in het tweede deel van de straat een aantal panden van K in Kortrijk leeg staan“, aldus Marc Boone, voorzitter van het handelscomité Wijngaardstraat. “Zeker omdat ze sinds de opening van het winkelcentrum nog nooit werden ingevuld. Dat zal volgens mij zeker zo blijven tot minstens eind 2018. Gelukkig is het eerste deel van de Wijngaardstraat goed bezet.”

“Ik vind het wel jammer dat de Wijngaardstraat niet meer als echte winkelstraat wordt gezien door de stad. Zo heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering hier zijn kantoren. Dat is geen winkel. De handelaars zouden dat liever anders willen zien, maar het stadsbestuur ziet dit anders in.”

Lege verdiepingen

De voorzitter van het handelscomité zou ook graag zien dat het stadsbestuur iets doet aan de leegstand boven handelspanden. “Kijk maar eens rond in de winkelstraten: boven de handelspanden zijn er dikwijls nog twee, drie verdiepingen die allemaal leeg staan. Vaak geven die een verwaarloosde blik, wat in winkelstraten enorm opvalt.”

“Kortrijk zou eigenaars die een handelspand renoveren moeten verplichten om een aparte ingang te maken zodat ook de verschillende verdiepingen bereikt kunnen worden. Maar dat gebeurt nu niet. En zo blijven er duizenden vierkante meters leeg staan boven winkelpanden. Veelal gebruiken handelaars de eerste verdieping als stockageruimte, maar de andere verdiepingen staan te verloederen”, besluit Marc Boone.

Oswald Sabbe (American Shop): “Mensen raken nog amper wagen kwijt”

De American Shop is een gevestigde waarde in de Doorniksestraat: deze nieuwkuis is er al 61 jaar gehuisvest.

Oswald Sabbe van de American Shop.
Oswald Sabbe van de American Shop.© JVGK

In 1956 begon mijn vader Maurice aan de overkant van waar we nu zitten”, aldus Oswald Sabbe (60), die de zaak met zijn broer Guy runt. “In 1982 stak hij de straat over. Wat me in al die jaren hier is opgevallen, is de veranderde verkeerssituatie: vroeger kwam iemand met de wagen naar het centrum, stopte bij de bakker, reed dan wat verder om de krant te kopen, enzovoort. De handelaars kregen zo veel volk over de vloer. Nu is dat anders, de mensen raken nog amper hun wagen kwijt. Wijzelf hangen af van parkeerplaatsen dicht bij de deur: mensen willen rap iets komen brengen en afhalen. Gelukkig brengen die Shop&Go-plaatsen wat soelaas.”

“Wat het stadsbestuur niet meer mag doen, is de Doorniksetunnel afsluiten. Als die dicht is, maken veel mensen rechtsomkeert en zien de handelaars veel minder volk”, aldus nog Oswald.

Valerie Verougstraete (chocolaterie Sweertvaegher): “Klanten zijn bezorgd”

In de Korte Steenstraat is chocolaterie Sweertvaegher een gevestigde waarde: deze handelszaak is er al meer dan 70 jaar gehuisvest. “Sommigen zeggen dat we erfgoed zijn wat deze winkelstraat betreft”, vertelt zaakvoerder Valerie Verougstraete. “We zullen ons best doen om hier te blijven, al is dat niet zo vanzelfsprekend. De huurprijzen in de Korte Steenstraat zijn namelijk hoog. Maar dat nemen we erbij. (korte stilte) Ik mag eigenlijk niet klagen, de zaak draait goed en dat is het voornaamste.”

Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.
Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.© JVGK

Valerie voegt er wel aan toe dat sommige van haar klanten zich zorgen maken. “In de Korte Steenstraat is er natuurlijk veel leegstand (7 van de 22handelspanden, red.) en veel klanten vragen zich af hoe dat komt. Zo’n grote leegstand is trouwens niet goed voor het imago van de stad. Mensen die naar hier komen zien dat en kunnen de verkeerde conclusies trekken. Dat zou spijtig zijn, want het stadsbestuur en creatieve ondernemers doen inspanningen om het centrum levendig te maken en zo meer bezoekers naar Kortrijk te lokken.”

Marc Boone (handelscomité Wijngaardstraat): “Doe iets aan leegstand boven handelspanden”

De Wijngaardstraat in Kortrijk telt volgens ons onderzoek vier leegstaande panden, al moet je daarbij een serieuze kanttekening maken: K in Kortrijk heeft een aantal (leegstaande) panden die uitgeven op de Wijngaardstraat, maar die hebben we niet meegerekend bij de Wijngaardstraat, maar wel bij K zelf.

Marc Boone. (GF)
Marc Boone. (GF)

Het stoort in elk geval dat er in het tweede deel van de straat een aantal panden van K in Kortrijk leeg staan“, aldus Marc Boone, voorzitter van het handelscomité Wijngaardstraat. “Zeker omdat ze sinds de opening van het winkelcentrum nog nooit werden ingevuld. Dat zal volgens mij zeker zo blijven tot minstens eind 2018. Gelukkig is het eerste deel van de Wijngaardstraat goed bezet.”

“Ik vind het wel jammer dat de Wijngaardstraat niet meer als echte winkelstraat wordt gezien door de stad. Zo heeft het Agentschap voor Integratie en Inburgering hier zijn kantoren. Dat is geen winkel. De handelaars zouden dat liever anders willen zien, maar het stadsbestuur ziet dit anders in.”

Lege verdiepingen

De voorzitter van het handelscomité zou ook graag zien dat het stadsbestuur iets doet aan de leegstand boven handelspanden. “Kijk maar eens rond in de winkelstraten: boven de handelspanden zijn er dikwijls nog twee, drie verdiepingen die allemaal leeg staan. Vaak geven die een verwaarloosde blik, wat in winkelstraten enorm opvalt.”

“Kortrijk zou eigenaars die een handelspand renoveren moeten verplichten om een aparte ingang te maken zodat ook de verschillende verdiepingen bereikt kunnen worden. Maar dat gebeurt nu niet. En zo blijven er duizenden vierkante meters leeg staan boven winkelpanden. Veelal gebruiken handelaars de eerste verdieping als stockageruimte, maar de andere verdiepingen staan te verloederen”, besluit Marc Boone.

Oswald Sabbe (American Shop): “Mensen raken nog amper wagen kwijt”

De American Shop is een gevestigde waarde in de Doorniksestraat: deze nieuwkuis is er al 61 jaar gehuisvest.

Oswald Sabbe van de American Shop.
Oswald Sabbe van de American Shop.© JVGK

In 1956 begon mijn vader Maurice aan de overkant van waar we nu zitten”, aldus Oswald Sabbe (60), die de zaak met zijn broer Guy runt. “In 1982 stak hij de straat over. Wat me in al die jaren hier is opgevallen, is de veranderde verkeerssituatie: vroeger kwam iemand met de wagen naar het centrum, stopte bij de bakker, reed dan wat verder om de krant te kopen, enzovoort. De handelaars kregen zo veel volk over de vloer. Nu is dat anders, de mensen raken nog amper hun wagen kwijt. Wijzelf hangen af van parkeerplaatsen dicht bij de deur: mensen willen rap iets komen brengen en afhalen. Gelukkig brengen die Shop&Go-plaatsen wat soelaas.”

“Wat het stadsbestuur niet meer mag doen, is de Doorniksetunnel afsluiten. Als die dicht is, maken veel mensen rechtsomkeert en zien de handelaars veel minder volk”, aldus nog Oswald.

Valerie Verougstraete (chocolaterie Sweertvaegher): “Klanten zijn bezorgd”

In de Korte Steenstraat is chocolaterie Sweertvaegher een gevestigde waarde: deze handelszaak is er al meer dan 70 jaar gehuisvest. “Sommigen zeggen dat we erfgoed zijn wat deze winkelstraat betreft”, vertelt zaakvoerder Valerie Verougstraete. “We zullen ons best doen om hier te blijven, al is dat niet zo vanzelfsprekend. De huurprijzen in de Korte Steenstraat zijn namelijk hoog. Maar dat nemen we erbij. (korte stilte) Ik mag eigenlijk niet klagen, de zaak draait goed en dat is het voornaamste.”

Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.
Valerie Verougstraete, chocolaterie Sweertvaegher.© JVGK

Valerie voegt er wel aan toe dat sommige van haar klanten zich zorgen maken. “In de Korte Steenstraat is er natuurlijk veel leegstand (7 van de 22handelspanden, red.) en veel klanten vragen zich af hoe dat komt. Zo’n grote leegstand is trouwens niet goed voor het imago van de stad. Mensen die naar hier komen zien dat en kunnen de verkeerde conclusies trekken. Dat zou spijtig zijn, want het stadsbestuur en creatieve ondernemers doen inspanningen om het centrum levendig te maken en zo meer bezoekers naar Kortrijk te lokken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.