Vanaf 11 mei liet het stadsbestuur de Ooststraat afsluiten tussen 10 uur en 17 uur voor alle verkeer en parkeren was ook niet toegelaten. Zo zouden de mensen veiliger en comfortabeler kunnen shoppen, op veilige afstand van elkaar. Het stadsbestuur vreesde namelijk dat die sociale afstand niet zou kunnen gegarandeerd worden als alle verkeer zou worden toegelaten. "Voor N-VA lijkt deze maatrege...

Vanaf 11 mei liet het stadsbestuur de Ooststraat afsluiten tussen 10 uur en 17 uur voor alle verkeer en parkeren was ook niet toegelaten. Zo zouden de mensen veiliger en comfortabeler kunnen shoppen, op veilige afstand van elkaar. Het stadsbestuur vreesde namelijk dat die sociale afstand niet zou kunnen gegarandeerd worden als alle verkeer zou worden toegelaten. "Voor N-VA lijkt deze maatregel overdreven en dient deze dan ook dringend bijgestuurd te worden", meent N-VA-gemeenteraadslid Wouter Vanlouwe. "De Ooststraat ligt er door deze maatregel nog meer verlaten bij dan afgelopen weken en ook de handelaren zijn niet tevreden met deze beslissing van het stadsbestuur. Een stimulans om het shoppen op gang te trekken, lijkt helaas helemaal anders uit te draaien."N-VA Veurne vraagt dan ook om zeer snel bij te sturen, verkeer en parkeren opnieuw toe te laten. Een circulatieplan waarbij de ene kant van de straat benut wordt om doorgaande shoppers te laten wandelen en de andere kant voor de terugkerende lijkt voor N-VA voldoende. De parkeergelegenheden dienen eveneens bruikbaar te blijven op enkele plaatsen na waar zich een korte file voor een handelszaak zou kunnen voordoen. "We hopen dat dit stadsbestuur dringend deze maatregel bijstuurt, zo niet lijkt Veurne een dode winkelstad te blijven."Een 20-tal handelaars kwam vrijdag op straat, maar ook burgemeester Peter Roose kwam zich persoonlijk van de situatie vergewissen. Benny Merlevede, uitbater van de Standaard Boekhandel vond dat dit tot een constructief gesprek heeft geleid, en hoopt dat er snel een oplossing uit de bus komt waarin zowel handelaars als bezoekers zich kunnen vinden. Burgemeester Peter Roose reageert: "Het is steeds aangekondigd dat de maatregel van een tijdelijke verkeersvrije en parkeervrije Ooststraat zou geëvalueerd worden en bijgestuurd worden, in overleg van de handelaars. De evaluatie en bijsturing wordt maandag aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd."(MVP)