"We zijn absoluut vragende partij om dit probleem op te lossen, we hebben eraan meegewerkt en zullen dat ook blijven doen", zegt Wim Van Gils van Natuurpunt. "Maar alle partijen zijn wel gebaat bij een rechtszekere oplossing, die juridisch sluitend is, en dat is deze kaart niet."
...

"We zijn absoluut vragende partij om dit probleem op te lossen, we hebben eraan meegewerkt en zullen dat ook blijven doen", zegt Wim Van Gils van Natuurpunt. "Maar alle partijen zijn wel gebaat bij een rechtszekere oplossing, die juridisch sluitend is, en dat is deze kaart niet."Over de compromis om ruim 39.000 ha in bezit van de Vlaamse en lokale overheden en de terreinbeherende verenigingen in te schakelen als doelgebied, gaat Natuurpunt akkoord met het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. "Afspraak was wel dat er goedgekeurde beheersplannen zouden zijn om de zoekzones te verkleinen, voor een groot stuk is dat het geval, maar voor een ander deel is dat niet het geval. Eigenlijk was de afspraak dat dit gelijktijdig zou gebeuren, maar ondertussen zijn er wel al kaarten gemaakt om vergunningen af te leveren. Dat is een proces met twee snelheden. Men heeft een soort boekhoudkundige oefening gemaakt, maar de ruimtelijke oefening is nog niet af."Van Gils wijst er verder op dat er alleen maar juridische zekerheid is voor gebieden met een goedgekeurd beheersplan. "Dat is belangrijk voor de overheid zodat ze weet wat daar gaat gebeuren, maar ook voor de terreinbeherende verenigingen, dat er beheersmiddelen zijn. Als je op basis van deze kaart vergunningen zal afleveren, begeef je je op juridisch glad ijs."Natuurpunt, Vlaanderens grootste natuur- en terreinbeherende vereniging, vindt het te voorbarig om nu al te communiceren over de zoekzones. "Er zitten nog een aantal lastige punten in die opgelost moeten worden."(BELGA)