De Blankenbergse marktomgeving zal er over twee jaar helemaal anders uitzien. De stad wil er een attractieve ontmoetingsplaats van maken, groener en meer belevingsgericht. Zo komt er op het plein een mooie waterpartij met een kleur- en lichtspel. "Wat ongetwijfeld een magneet zal vormen voor jong en oud", zegt schepen van Openbaar Domein Sandy Buysschaert (CD&V). Woensdag werd het ontwerpbureau bekendgemaakt. "Op basis van de ingediende kandidaturen is de keuze gevallen op Evolta, een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau. De komende maanden gaan zij het concept verder vormgeven, maar hun ideeën voldoen al...

De Blankenbergse marktomgeving zal er over twee jaar helemaal anders uitzien. De stad wil er een attractieve ontmoetingsplaats van maken, groener en meer belevingsgericht. Zo komt er op het plein een mooie waterpartij met een kleur- en lichtspel. "Wat ongetwijfeld een magneet zal vormen voor jong en oud", zegt schepen van Openbaar Domein Sandy Buysschaert (CD&V). Woensdag werd het ontwerpbureau bekendgemaakt. "Op basis van de ingediende kandidaturen is de keuze gevallen op Evolta, een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau. De komende maanden gaan zij het concept verder vormgeven, maar hun ideeën voldoen alvast ruim aan onze wensen", aldus de schepen. De omgeving moet in de toekomst een heel andere dynamiek krijgen. "In het coronatijdperk zagen we met de grotere terrasjes op de rijbaan al een totaal andere sfeer ontstaan rond het marktplein. We willen op dat elan verder, en de mensen van Evolta hebben dat goed weten te vertalen in hun concept."Een van de wensen van het stadsbestuur was om de tramhalte Markt, die nu aan het Leopoldpark ligt, in de heraanleg te integreren. "Het ontwerpbureau speelde hier handig op in door de halte-infrastructuur te gebruiken als verbinding tussen de Grote Markt en het Conscienceplein. De infrastructuur zal ook onderdak bieden aan een buurthuisje wat de sociale cohesie en verbinding in de aanliggende woonwijk zal versterken, en voorziet in openbare toiletten en de nodige fietsenstallingen", schetst hij. De nieuwe Grote Markt krijgt een 'gridvormige' indeling - een ruitpatroon - die voor een multifunctioneel karakter moet zorgen en evenementen mogelijk maakt. Ook de wekelijkse marktdagen blijven er plaatsvinden. "De vergroening die we willen binnentrekken in het centrum, wordt hier voortgezet. Dit krijgt vorm met symmetrisch ingeplante groene triangels op beide pleindelen. Er wordt ook aandacht besteed aan een ander ecologisch aspect: het regenwater zal duurzaam opgevangen worden in ondergrondse buffervolumes", licht de schepen verder toe. Het oorspronkelijk geplande verbindingswegje tussen de Van Mullemstraat en Haelenstraat komt er niet. "Maar de aanliggende straten worden wel in de heraanleg geïntegreerd, en zullen mogelijkheid bieden tot grotere terrassen. Tussen het parkeergedeelte van het plein en de publieke ruimte, komt een denkbeeldige scheidingslijn in de vorm van straatmeubilair." Wel verdwijnen er zo'n tweehonderd parkeerplaatsen, maar die zullen volgens de schepen gerecupereerd worden aan de oude sporthal Sportdoze. "Op en rond de Grote Markt willen we meer circulatie creëren ten gunste van handelaars en horeca. Een derde van de parkeerplaatsen verdwijnt daar, maar er blijven er dan nog 110 over. Als we het langparkeren verleggen naar de randparkings, is dat ruim voldoende. Bij tellingen tijdens de lockdown, toen de toeristen en tweedeverblijvers er niet waren, kwamen we uit op een gemiddelde bezetting van zo'n negentig wagens", legt Buysschaert uit. De heraanleg zou volgend jaar in september van start gaan en klaar zijn tegen de zomer van 2022. De totale kostprijs bedraagt 4 miljoen euro, omliggende straten inbegrepen.