Dat is het achtste, laatste, en meteen ook verst gelegen windmolenpark op de Noordzee. Opvallend is dat er op die locatie ook ruimte is voorzien voor een pilootproject rond golfslagenergie.
...

Dat is het achtste, laatste, en meteen ook verst gelegen windmolenpark op de Noordzee. Opvallend is dat er op die locatie ook ruimte is voorzien voor een pilootproject rond golfslagenergie.Op dit moment zijn drie windmolenparken op de Noordzee reeds operationeel, maar daar moeten er de komende jaren nog vijf bijkomen. Dat is alvast het streefdoel voor Tommelein, die daarmee de energieproductie op zee wil verdubbelen. "De acht windmolenparken zullen een capaciteit leveren van 2.200 MW, het equivalent van twee kerncentrales. De Noordzee zal op die manier maar liefst 10 procent van de totale elektriciteitsbehoefte van België leveren", vertelt Tommelein. "Deze goedkeuring is belangrijk voor onze energiebevoorrading en onze economie. België behoort tot de offshoretop in Europa." Alternatieve energieOpvallend is dat er in het windmolenpark Mermaid ook ruimte is voorzien voor een ander soort alternatieve energie, namelijk golfslagenergie. Er wordt één proefveld toegelaten waarbinnen een of meerdere golfenergieconvectoren in de vrije zone tussen de windturbines worden geplaatst. Het mag om een totaal vermogen van maximaal 5 MW gaan. "Dit zal een uniek project zijn voor ons land. Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe energievormen op de Noordzee zijn voor mij van cruciaal belang. Blue energy is het speerpunt in mijn Noordzeebeleid van de komende jaren", besluit Staatssecretaris Bart Tommelein.(Belga)