De onderneming Delo kreeg onlangs van de provincie een vergunning voor de bouw van nieuwe pluimveestallen en een loods om zijn capaciteit te verhogen van 81.400 naar 181.000 slachtkippen en van 420 naar 500 runderen. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) had tijdens de procedure al een bezwaar ingediend en tekende begin januari beroep aan tegen de beslissing. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft nog tot 10 februari om de knoop door te hakken.
...

De onderneming Delo kreeg onlangs van de provincie een vergunning voor de bouw van nieuwe pluimveestallen en een loods om zijn capaciteit te verhogen van 81.400 naar 181.000 slachtkippen en van 420 naar 500 runderen. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) had tijdens de procedure al een bezwaar ingediend en tekende begin januari beroep aan tegen de beslissing. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft nog tot 10 februari om de knoop door te hakken."In de Westhoek wordt zoals bekend zeer intensief aan veeteelt gedaan. Lo-Reninge en buurgemeenten telden in 2018 3,5 miljoen kippen en ongeveer 732.000 varkens en 87.000 runderen", zegt Sarah Jacobs van Greenpeace. "Wie scherp stelt op Lo-Reninge, een stad van amper 3300 inwoners, ziet dat de pluimvee-industrie er op tien jaar tijd met 87 procent is toegenomen: van 290.000 kippen in 2008 tot 542.000 kippen in 2018. Tussen 2017 en 2018 kwamen er maar liefst 170.000 kippen bij, een stijging van 46 procent.""Dit moet stoppen", reageert Bart Vanwildemeersch van WMF. "Binnen een straal van drie kilometer rond Delo werden recent al een aantal bedrijven gevoelig uitgebreid of staat een uitbreiding in de planning. Bovendien werd het effect op het nabijgelegen natuurgebied De Blankaart niet onderzocht. Terwijl we weten dat de impact op de natuur van ammoniak uit zulke stallen veel verder reikt dan de perimeter van een kilometer waar het milieueffectenrapport rekening mee houdt."WMF wijst in haar beroep nog op mogelijke geurhinder en hogere gezondheidsrisico's voor omwonenden. "Meer dan de helft van de uitstoot gelinkt aan de Vlaamse vleesproductie wordt veroorzaakt door de import van veevoeder", verklaart Matteo De Vos, expert ecologische landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. "In het geval van een uitbreiding zou Delo jaarlijks bijna 1.000 ton sojameel nodig hebben, alleen al voor zijn pluimvee. Dat is het equivalent van 368 hectare sojaplantages in Zuid-Amerika." Greenpeace pleit voor een kleinere veestapel - op maat van klimaat en milieu - maar met aandacht voor de penibele situatie waarin heel wat Belgische veehouders zich vandaag bevinden. "Het bedrijf in kwestie, Delo bvba, is eigendom van een lokale interieurwinkel en werkt samen met een voederbedrijf. Het zijn dus geen boeren, maar investeerders die megastallen willen neerplanten op al overbevraagde milieuruimte. Dit gaat ten koste van de familiale veebedrijven uit de streek. De overheid moet deze schaalvergroting stoppen", besluit Matteo De Vos.Bij Delo is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.