Golfdroom van Paul Gheysens naar de prullenmand: geen vergunning voor tweede golfterrein in Knokke

Paul Gheysens mag zijn golfdroom in Knokke (voorlopig?) opbergen.
Philippe Verhaest

De plannen van de Ieperse vastgoedgigant en ondernemer Paul Gheysens (68) om in Knokke-Heist een tweede golfterrein uit de grond te stampen, zijn door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) van tafel geveegd. De omgevingsvergunning voor het project met golfhotel is geweigerd. “De geplande ophogingen en wijzigingen in het polderlandschap en het afwateringssysteem zouden een te grote verstoring met zich meebrengen”, aldus de bevoegde minister. Paul Gheysens reageerde alvast verrast op de beslissing.

De plannen zijn ondertussen bekend: Paul Gheysens koestert al sinds begin deze eeuw de droom om in Knokke-Heist een tweede golfterrein te realiseren en zo ook de op zijn limieten stotende Royal Zoute Golf Club ademruimte te geven.

Eén buurtbewoner tekende echter protest aan: Peter Taffeiren, die net naast de beoogde site een luxueuze stoeterij met trainingscentrum van twaalf hectare groot runt. Hij haalt nu mee zijn slag thuis.

De aanvraag behelsde een grootschalig project met een eco-golfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, een executive parcours van negen holes en een clubhuis met een driving range op een terrein van 120 hectare.

“Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in” – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

Daarnaast moest er ook een golfhotel gebouwd worden met 150 kamers en 200 luxesuites met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een negentigtal flats voor de werknemers van het complex.

AZ Zeno op palen

Om een golfontwikkeling op de terreinen mogelijk te maken, delegeerde toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de planningsbevoegdheid naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist, dat op haar beurt een ruimtelijk uitvoeringsplan maakte.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) meent echter dat de aangevraagde ontwikkeling niet in overeenstemming is met het ruimtelijk uitvoeringsplan dat het behoud van de karakteristieken van het open polderlandschap en de afwateringsstructuur nastreeft. Daarom weigert ze de omgevingsvergunning.

Bij een eerder afgeleverde omgevingsvergunning werd het nabijgelegen ziekenhuis AZ Zeno verplicht op palen te bouwen in functie van het bewaren van het open zicht en polderlandschap.

Waterhuishouding

De nabije golfontwikkeling ligt in het gebied Zwinpolders tussen Knokke-Heist en Damme, gekenmerkt door het typische open en vlak polderlandschap, vrijwel onbebouwd, en dooraderd met waterlopen en grachten. “Ook in het kader van de Blue Deal en de waterhuishouding geen onbelangrijk gebied”, klinkt het bij de minister.

“De aanvraag kreeg het gunstige voordeel van de twijfel, maar als je alle voordelen van de twijfel optelt in dit dossier, moet je eigenlijk vaststellen: dit dossier voldoet niet” – Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)

“We zien dan ook niet in hoe een integrale ophoging van het terrein met twee tot drie meter en plaatselijk tot 7,5 meter boven het huidige maaiveld verzoenbaar is met de voorschriften van het gemeentelijk plan. Een integratie van het open polderlandschap in het golfontwerp is weinig zichtbaar.”

© BELGA

“Daarnaast wordt een waterloop gedempt, hoewel die kenmerkend is voor het poldergebied en als ‘te behouden ecologisch landschapselement’ is opgenomen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in.”

Geen voordeel van de twijfel meer

De Vlaamse administraties gaven eerder voorwaardelijk gunstige adviezen. “Tijdens de lezing van die adviezen stelde ik echter vast dat heel wat administraties wijzen op tegenstrijdigheden in het dossier of grijze zones van het ruimtelijk uitvoeringsplan”, gaat Demir verder.

“Zo argumenteerden verschillende adviezen dat het open polderlandschap strikt genomen niet wordt geïntegreerd en dat de voorgenomen reliëfwijzigingen substantieel en vreemd zijn aan het polderlandschap.”

“De aanvraag kreeg het gunstige voordeel van de twijfel, maar als je alle voordelen van de twijfel optelt in dit dossier, moet je eigenlijk vaststellen: dit dossier voldoet niet.”

De minister wijst er ook op dat de aanvraag niet vergezeld is van een vraag voor vegetatiewijzigingen voor het kappen van 180 bomen, het aanpassen van kleine landschapselementen en het dempen van vier poelen en een waterloop. Iets wat noodzakelijk is.

Niks met vermeende vete te maken

Over de vermeende vete tussen aanvrager Leisure Property Invest, een onderneming van Paul Gheysens, en een buur, is Demir formeel. “Dit gaat voor mij niet over een hanengevecht tussen twee vastgoedmagnaten die denken het onder elkaar te kunnen uitvechten. Dat laat ik aan mij voorbijgaan. De polders zijn er voor iedereen.”

“Voor mij gaat dit over het algemeen belang en het vrijwaren van de typische kenmerken van het open en vlakke polderlandschap in West-Vlaanderen. De aanvraag in haar huidige vorm vergunnen is vanuit dat oogpunt niet mogelijk. De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunkerslag is dit dossier niet recht te trekken”, besluit Demir.

Verrast

Vastgoedondernemer Paul Gheysens reageert verrast op de beslissing. “Uiteraard zijn we verrast met de beslissing van de minister omdat alle adviezen van de overheidsinstanties en dus haar administratie positief waren”, aldus Gheysens, in een reactie aan Belga.

“Nu gaan we de argumentatie van de minister, en waar deze afwijkt van haar administraties, in overleg met onze juristen de komende dagen grondig bestuderen. Nadien zullen we beslissen hoe we dit dossier verder gaan aanpakken en zo mogelijk remediëren omdat we ervan overtuigd zijn dat dit project een maatschappelijk toegevoegde waarde heeft voor Vlaanderen en de stad Knokke-Heist.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.