Coördinator Bert Schelfout verwelkomde en dankte allen die aan dit initiatief meewerkten. Verrassend is da...