Om in orde te zijn met Europese richtlijnen moet de Vlaams overheid de uitstoot van stikstofbedrijven door landbouwbedrijven aanpakken, in de eerste pl...

Om in orde te zijn met Europese richtlijnen moet de Vlaams overheid de uitstoot van stikstofbedrijven door landbouwbedrijven aanpakken, in de eerste plaats in de buurt van zogenaamde beschermingszones (natuurgebieden en dergelijke). Daardoor dreigen echter heel wat bedrijven, ook Ieperse, te moeten sluiten. De gemeenteraad zal er nu bij de Vlaamse regering op aandringen dat de huidige zoekzones worden verkleind tot wat ze noemt meer realistische proporties, dat bedrijven aan wie geen rechtszekerheid kan worden geboden de kans gegeven wordt in een herstructureringsprogramma te stappen, dat budget voor dat programma wordt vrijgemaakt en dat er ook geld komt om de getroffen bedrijven te compenseren. Alle fracties waren het er volmondig mee eens.(pjb)