De bedoeling is om de horecaondernemers, in het bijzonder deze van nieuwe zaken en tijdelijke pop-ups, duidelijk in te lichten over de bestaande reglementering. "Eerst informeren medewerkers van de dienst Strand & Dijk de uitbaters persoonlijk en bezorgen ze hen een folder met de belangrijkste zaken uit het reglement. Na deze sensibilisering volg...