De bedoeling is om de horecaondernemers, in het bijzonder deze van nieuwe zaken en tijdelijke pop-ups, duidelijk in te lichten over de bestaande reglementering. "Eerst informeren medewerkers van de dienst Strand & Dijk de uitbaters persoonlijk en bezorgen ze hen een folder met de belangrijkste zaken uit het reglement. Na deze sensibilisering volg...

De bedoeling is om de horecaondernemers, in het bijzonder deze van nieuwe zaken en tijdelijke pop-ups, duidelijk in te lichten over de bestaande reglementering. "Eerst informeren medewerkers van de dienst Strand & Dijk de uitbaters persoonlijk en bezorgen ze hen een folder met de belangrijkste zaken uit het reglement. Na deze sensibilisering volgt een effectieve controle.", aldus bevoegd schepen Anthony Wittesaele. "De eilandterrassen op het strand naast de zeedijk zijn een belangrijke troef voor Knokke-Heist. Aan het uitbaten van een dergelijke terras zijn om esthetische en veiligheidsredenen uiteraard diverse voorwaarden verbonden", aldus de schepen van toerisme. "De inname blijft strikt beperkt tot de vergunde zone zoals bepaald in de toelating. Het is verboden om tafels, stoelen, parasols, sandwichborden, servicetafels of andere voorwerpen buiten het terras te plaatsen op de wandelweg van de zeedijk. De terrassen, inclusief meubilair en parasols, moeten vrij blijven van allerhande publiciteit tenzij het gaat om de naam en/of logo van de zaak. De terrassen moeten in het wit of houtkleur geschilderd zijn en proper, esthetisch en goed onderhouden zijn."Indien er niet aan de voorwaarden zoals vermeld in de toelating en het gemeentelijk reglement wordt voldaan, wordt er een vaststelling van de inbreuk opgemaakt. Deze vaststelling wordt aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt die kan overgaan tot de intrekking of schorsing van de toelating.Indien geen toelating tot inname kan worden voorgelegd, kan op bevel van het college van burgemeester en schepenen overgegaan worden tot de ambtshalve wegneming van de innames op kosten en risico van de overtreders of burgerlijk aansprakelijke personen."(DM)