Gemeentebestuur Bredene bakent economische kernzone af

Redactie KW

Het gemeentebestuur van Bredene heeft een economische kernzone afgebakend. Door vanaf 2018 gerichte fiscale en ondersteunende maatregelen te nemen in deze kernzone, wil Bredene een boost geven aan de lokale economie.

“Onder meer door de sterk opkomende interneteconomie is de kleinhandelsector in Vlaanderen momenteel volop in evolutie. Zelfstandigen gaan meer en meer op zoek naar locaties die de intrinsieke troeven hebben om ook op termijn economisch leefbaar te blijven. Door een mix van positieve factoren in één handelszone te verenigen, wil men klanten overtuigen om toch de verplaatsing te maken”, klinkt het bij de gemeente Bredene.

“Anderzijds kunnen handelspanden die langdurig leegstaan deze positieve inspanningen dan weer volledig ondergraven. In Bredene wil het gemeentebestuur daarom vanaf 2018 alle beleidsinspanningen focussen op een afgebakende economische kernzone. Vanaf januari 2018 zijn er speciale fiscale regels en ondersteunende maatregelen van kracht voor het winkelgedeelte van de Duinenstraat en voor een gedeelte van de Kapelstraat. Naast deze permanente maatregelen, wordt deze economische kernzone voortaan ook het voornaamste aandachtsgebied voor allerhande tijdelijke flankerende economische acties.”

Hogere belasting op leegstand

“De meest opvallende maatregel die we op korte termijn zullen nemen in onze economische kernzone is de verstrenging van de belasting op leegstand. Leegstaande handelspanden zullen één jaar sneller dan nu het geval is een aanslagbiljet mogen verwachten. Het tarief wordt voor leegstaande handelspanden in deze zone ook opgetrokken”, aldus schepen van Financiën Eddy Gryson.

“Tegelijk willen we aan dit strenger beleid ook een nieuwe vrijstellingsmogelijkheid koppelen. Leegstaande handelspanden in deze zone zullen de kans krijgen om opgenomen te worden in een databank. Vanuit het gemeentebestuur zullen we zelf inspanningen doen om in deze panden startende ondernemers aan de slag te krijgen, dit tegen een tijdelijk verminderde huurprijs. Daarnaast wordt de economische kernzone ook de bakermat voor allerhande flankerende acties, zoals onlangs onze etalageactie of de schaatspiste. Als gemeente willen we hiermee het signaal geven dat we geloven in de toekomstkansen van dit gebied en er alles aan zullen doen om dit gebied op vlak van handel één van de toplocaties aan de kust te maken. Uiteraard hopen we dat een sterke kernzone uiteindelijk ook positief zal uitstralen op onze vele andere handelszaken”, aldus de gemeente.

(MF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.