De twee woordvoerders, burgemeester Claude Croes en schepen Bert Schelfhout, benadrukten vooraf dat men, na veel overleg, een globaal plan heeft voor de komende jaren.
...

De twee woordvoerders, burgemeester Claude Croes en schepen Bert Schelfhout, benadrukten vooraf dat men, na veel overleg, een globaal plan heeft voor de komende jaren.Er wordt werk gemaakt van de integratie van de diensten van de gemeente en die van het OCMW. Een andere klemtoon is het creëren van een aangename werkomgeving. Om de communicatie en participatie te bevorderen, wordt een halftijdse communicatiemedewerker aangeworven. Net als een halftijdse 'city marketeer', die onder meer de lokale economie zal opvolgen.Het inrichten van het kruispunt op de Belgiek staat prioritair op de agenda. Het ondersteunen van de verenigingen krijgt volle aandacht met onder meer de grondige renovatie van d'Iefte, het plaatsen van een sportvloer in de sportbeuk, het opwaarderen van de bibliotheek en het zoeken naar een ruimte voor het keramiekatelier. De speelpleinwerking krijgt impulsen en er wordt verder geïnvesteerd in wijkspeelpleintjes.In het aspect 'zorgend Deerlijk' zijn er de vernieuwingen aan de schoolgebouwen van De Beuk en De Kim en zijn er initiatieven zoals het mobiel dienstencentrum en het vrijwilligersbeleid. Op ecologisch vlak wil men evolueren naar een energiezuinig en duurzaam patrimonium. Er zal veel aandacht zijn voor de mobiliteit, de fietspaden en het vergroenen van de gemeente.Het totale pakket van investeringen bedraagt 32 miljoen euro, waarvan 16 miljoen euro voor investeringen die lopende zijn. Er komen geen nieuwe belastingen. (MV)