Goed nieuws voor de Dammenaars, bezoekers en toeristen die in de Uilenspiegelstad om cash geld verlegen zitten. De geldautomaat in Damme centrum, in een lokaaltje in de voorkant van het stadhuis, gaat volgende week donderdag terug open. Deze automaat is nu al enkele weken niet meer toegankelijk en dit omwille van de reeks plofkraken.
...

Goed nieuws voor de Dammenaars, bezoekers en toeristen die in de Uilenspiegelstad om cash geld verlegen zitten. De geldautomaat in Damme centrum, in een lokaaltje in de voorkant van het stadhuis, gaat volgende week donderdag terug open. Deze automaat is nu al enkele weken niet meer toegankelijk en dit omwille van de reeks plofkraken. Het hoofdkantoor van de Crelan bank, die instaat voor het beheer van de automaat, had immers van de politie een waarschuwing gekregen dat er een risico was op plofkraken. Niet specifiek of enkel voor Damme maar voor een bredere regio. Daarop ging de plaatselijke filiaalhouder die in de praktijk instaat voor het vullen van de automaat met biljetten, het kantoor Timmerman Anthierens uit Moerkerke, over tot de sluiting van de automaat. Geen prettige of gemakkelijke beslissing. De plaatselijke handelaars, horeca-uitbaters betreurden uiteraard dat ze niet meer aan cash geld geraakten in eigen stad. Voor de dichts bijzijnde automaat moeten ze immers al naar Moerkerke rijden.Ook het stadsbestuur zag de sluiting niet graag gebeuren maar kon er wel begrip voor opbrengen omwille van de veiligheidsoverwegingen. De Stad Damme is ook zelf betrokken partij in deze kwestie gezien de automaat ondergebracht is in het stadhuis, dat uiteraard een stedelijk gebouw is. Het bankkantoor en het stadsbestuur gingen dan ook in overleg om een oplossing uit te dokteren. Voor Crelan was het belangrijk dat er aan enkele veiligheidsvoorwaarden kon voldaan worden. Zo moet voor hen het lokaaltje kunnen afgesloten worden 's avonds en 's nachts. Niet zo evident want het is altijd al 24/24 uur toegankelijk geweest. En voor dat afsluiten keek Crelan in de richting van de Stad Damme. Daar hebben ze ook niet zoveel medewerkers die er zomaar kunnen of willen bij nemen maar uiteindelijk is er nu toch een oplossing gevonden"Volgende week donderdag heropenen we de geldautomaat in Damme centrum", bevestigt Immanuel Anthierens van het kantoor Timmerman Anthierens. "Om veiligheidsredenen is dit wel met beperkte openingsuren: tijdens weekdagen van 9 uur tot 17 uur en in de weekends van 13 uur tot 17 uur. Dit zou geen probleem mogen zijn gezien de meeste geldopnemingen toch gebeuren in de namiddag. Deze oplossingen is er gekomen dankzij het engagement dat de Stad Damme opneemt; waarvoor we hen natuurlijk dankbaar zijn. (PDV)