Het Jan Yperman Ziekenhuis maakt deze keuze op vraag van veel werknemers en in nauwe samenwerking met de ondernemingsraad. "Werknemers die normaal de dagshift hebben, maar soms werknemers van de nachtshift vervangen bij vakantie of ziekte, worden daarvan voortaan vrijgesteld in de tien jaar voor hun wettelijke pensioenleeftijd", zegt HR-directeur Cientia Cornille. "De werknemers van de diensten nierdialyse, patiëntenbegeleiding, sterilisatie, technische dienst, apothee...