Er zijn momenteel twee stallen met daarin plaats voor 85.000 kippen. Omwonenden klagen al langer over overlast, vooral geurhinder afhankelijk van de windrichting. De buurt is dus helemaal niet akkoord met een uitbreiding. Tijdens het openbaar onde...

Er zijn momenteel twee stallen met daarin plaats voor 85.000 kippen. Omwonenden klagen al langer over overlast, vooral geurhinder afhankelijk van de windrichting. De buurt is dus helemaal niet akkoord met een uitbreiding. Tijdens het openbaar onderzoek werden 60 bezwaren ingediend. Het al dan niet toekennen van een milieuvergunning is de bevoegdheid van de deputatie in Brugge."De bezwaren zijn zeer divers", overloopt schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA). "Van geurhinder, stofhinder, aantasting gezondheid, wateroverlast, de leefkwaliteit, waardevermindering van de eigendommen, transport 's nachts en ruimtelijk storend voor de omgeving." Ook onvoldoende groenscherm en ontbreken van een luchtwasser."Door de uitbreiding met 50.000 kippen wordt er een toename verwacht met 58 procent van de huidige geur- en stofhinder", vervolgt de schepen. "Er moet eerst nog een oplossing worden gevonden voor de huidige toestand. Een groenscherm van vijf meter langs de stallen moet worden aangelegd. Uitbreiding van de stallen zal ook het landschap schenden."Voor de aanvrager ziet het er niet zo positief uit. Als in Brugge de vergunning wordt geweigerd, kan hij nog in beroep gaan bij de bevoegde minister Joke Schauvliege (CD&V). (EDB)