Je kan er dezer dagen amper naast kijken: onze provincie bulkt opnieuw van de vlasvelden. Dit jaar is er in het hele land 15.500 hectare aan vlas gezaaid. Veel, maar toch 1.000 minder dan in 2017. "En daar zit de extreme droogte van vorig jaar voor veel tussen", beklemtoont Jan Sijnave (61), directeur van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. "Er was gelukkig wel wat opbrengst, maar het volume per hectare was véél minder dan normaal. Gelukkig konden de vlassers blijven rekenen op een relatief goede prijs (momenteel schommelt die rond de 2,5 euro per kilo voor lange vezels, red.), maar de totaalomzet lag toch gevoelig lager. Het gros van de vlasbedrijven heeft dan ook een jaar met verlies achter de rug. Gelukkig kondigt de groeite van 2018 zich beter aan. Wie vlas teelt, is en blijft grotendeels afhankelijk van het weer. Daar kunnen we nu eenmaal niet omheen."
...