Sportgroep Vaste Vuist Lauwe vzw beschikt sedert 5 jaar over een afdeling G-Gym. G-Gym staat voor gymnastiek voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, gedrags- en emotionele of licht motorisch beperking. De G-groep laat gymnasten die niet binnen de bestaande leeftijds-en niveaugroepen terecht kunnen toe om van h...