"Voor mij was de overstap niet zo groot, want ik groeide hier op en eens in het onderwijs bleef ik tijdens de zomervakanties altijd mee werken op het bedrijf van mijn ouders. Wij ruilden natuurlijk wel onze 'veilige' jobs in het onderwijs en de bouw in voor een onzekere toekomst als fruitkwekers, maar wij hebben daar nog geen ogenblik spijt van gehad", benadrukken Els en Arne.
...