Fomeco uit Zwevegem pakt uit met lichtgewichtrobot

Foto Fomeco
Redactie KW

Het technologiecentrum Sirris heeft sinds kort in Kortrijk een applicatielab waarmee het centrum nieuwe technologieën wil uittesten ten behoeve van lokale kleine en middelgrote bedrijven. POM West-Vlaanderen en Sirris bouwen met deze vestiging aan het nieuwe Machinebouw- en Mechatronica Centrum. De Zwevegemse buizenfabrikant Fomeco deed met succes een beroep op Sirris om zijn productieproces te verbeteren en deels te automatiseren.

Fomeco is ontstaan als een plaatbewerkingsbedrijf dat toeleverde aan grote buur Bekaert in Zwevegem. Maar gaandeweg ontwikkelde de onderneming zich los van Bekaert en specialiseerde zich in het bewerken van metalen buizen. Aanvankelijk voornamelijk uitlaatbuizen voor Volvo Trucks in Gent. Maar intussen is het bedrijf vandaag sterk gediversifieerd zowel wat het aanbod aan producten betreft als klanten en regio.

Fomeco levert vanuit Zwevegem naast uitlaten, nu ook hydraulische leidingen, koelleidingen en chassis-constructies voor bijna alle vrachtwagen- en busbouwers in Europa. Ook enkele producenten van ‘offroad’ voertuigen zijn klant. Vanuit Fomeco Hydrofroming in Nederland levert het ook uitlaatbuizen aan onder meer de auto-industrie en vanuit Fomeco do Brasil levert het voornamelijk uitlaten voor de Zuid-Amerikaanse vrachtwagenmarkt.

Strengere klanten, hardere concurrentie maken dat we nieuwe strategieën moeten ontwikkelen

“We hebben meer dan 900 verschillende producten die we hier in Zwevegem maken”, legt zaakvoerder Vincent Bayart van Fomeco uit. “En van die producten maken we soms maar één stuk, maar het kunnen er net zo goed 1.000 zijn. De bewerking is zeer arbeidsintensief, automatisering is beperkt. Waarom we de productie dan niet in lagelonenlanden laten gebeuren? Transport is zeer nadelig omwille van de omvang van de stukken en er wordt van ons heel wat directe flexibiliteit verwacht. Daarom is het belangrijk om de productie hier te houden.”

Werkvloer digitaliseren

Maar de concurrentie is keihard. “Het is dus noodzakelijk”, legt Vincent Bayart uit, “dat wij ons productieproces permanent optimaliseren. En daarvoor zochten wij samenwerking met Sirris. Zo hielp Sirris ons al bij de keuze van een planningstool die als basis diende voor de volledige digitalisering van de werkvloer. Dat maakt het ons mogelijk om de planning zo goed als live bij te sturen.”

Vincent Bayart wou vervolgens de doorlooptijd van producten in zijn onderneming verkorten. “Hoe kleiner de doorlooptijd hoe minder voorraad, hoe minder planning nodig is en hoe efficiënter kan worden gewerkt”, stelde de zaakvoerder vast. Maar om die doorlooptijd effectief te verkorten, is een hele ommezwaai noodzakelijk bij Fomeco en ook daar adviseerde Sirris.

Volledige automatisering is bij ons, onder meer omwille van de kleine series, niet altijd mogelijk

Wij probeerden altijd om onze machines zo maximaal mogelijk te bezetten. Als we de doorlooptijd wilden verkorten, moesten we dat anders gaan doen. Machines bij mekaar plaatsen leek de oplossing. In plaats van alles eerst doorheen de buigmachine en vervolgens naar de eindbewerkingsafdeling door te sturen, zouden we nu de verschillende machines in clusters bijeenbrengen.”

De nieuwe productiestroom creëerde ook nieuwe mogelijkheden om deels te automatiseren. “Volledige automatisering is bij ons, onder meer omwille van de kleine series, niet altijd mogelijk. We leggen de focus op gedeeltelijke automatisering waarbij de combinatie van medewerker en machine geoptimaliseerd wordt”.

Combinatie met robotten

“Een voorbeeld hiervan was het onderzoek of zulke lichtgewicht- robotten bij Fomeco konden worden ingezet.”

“Hiervoor deden we een beroep op Sirris die in het labo een testopstelling ontwikkelde. Het markeren van buizen bijvoorbeeld met rode punten (red dots) gebeurt nu via zo’n lichtgewichtrobot die samenwerkt met een operator.”

“En er zijn meer mogelijkheden die kunnen onderzocht worden. Bijvoorbeeld voor het ontbramen van buiselementen”, legt Vincent Bayart van Fomeco uit.

Fomeco in Zwevegem verwacht volgend jaar een omzet van meer dan 20 miljoen euro

Strengere klanten, groeiende concurrentie en de almaar moeilijker zoektocht naar technisch personeel – zoals de openstaande vacatures van shift leader, machine- insteller en onderhoudstechnieker: het zijn uitdagingen die ondernemingen ertoe nopen nieuwe strategieën te ontwikkelen. “Dat is onze permanente opdracht”, besluit Vincent Bayart.

Fomeco in Zwevegem verwacht volgend jaar een omzet van meer dan 20 miljoen euro (in 2009 was dat 7,5 miljoen euro). Er werken ruim 150 mensen bij Fomeco Zwevegem.

Technologische vernieuwingen

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische indus trie. 150 ingenieurs, wetenschappers en technici staan bedrijven bij, bij het invoeren van technologische vernieuwingen. Zo’n 2.300 bedrijven zijn lid van Sirris.

In West-Vlaanderen opende Sirris een ‘smart & digital factory-applicatielab’. Dat vormt een onderdeel van het West-Vlaamse centrum voor Machinebouw en Mechatronica, waarmee de POM West-Vlaanderen zijn project Fabrieken voor de Toekomst uitbouwt.

POM West-Vlaanderen vindt zo’n laagdrempelig, nabijgelegen expertisecentrum heel belangrijk voor de ontwikkeling en innovatie van onze kmo’s.

“Kennisspelers moeten zo dicht mogelijk bij onze ondernemingen te vinden zijn”, zegt de POM.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.