Per tafel of boeking moet één persoon een dergelijk aanwezigheidsformulier invullen. Er wordt onder meer gevraagd naar naam en voornaam. Een telefoonnummer of e-mailadres vermelden is verplicht. Het formulier legt uit dat de registratieplicht het gevolg is van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli, omwille van de strijd tegen de coronapandemie. Ook legt het formulier uit wat de uitbater doet met de gegevens.

Enkel bij besmetting

"We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van veertien dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19-pandemie", staat er.

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert van het Ministry of Privacy zegt dat het "erom gaat dat de klant informatie krijgt over wat er met zijn gegevens gebeurt". Ook al staat het horeca-uitbaters vrij om zelf te beslissen of ze gebruikmaken van het voorbeeldformulier, met dit formulier en de richtijnen in de bijhorende FAQ respecteren ze volgens hem de privacyregels. Dobbelaere-Welvaert zegt dat er andere formulieren en apps in omloop zijn die niet conform zijn. Hij beklemtoont ook dat de gegevens in geen geval voor commerciële doeleinden mogen gebruikt worden. "Anders zou je het draagvlak verliezen."

Gesloten envelop

In de FAQ wordt aan horeca-uitbaters aangeraden om het document in een gesloten envelop te bewaren, die alle formulieren van die dag bevat. De datum moet goed zichtbaar op de envelop staan. De envelop verzegelen, doen uitbaters door die definitief af te sluiten met plakband en de handtekening van de verantwoordelijke of personeelslid over de plakrand te plaatsen. Als er geen besmetting vastgesteld wordt na veertien dagen, wordt de envelop best vernietigd met een versnipperaar of verscheurd.

Per tafel of boeking moet één persoon een dergelijk aanwezigheidsformulier invullen. Er wordt onder meer gevraagd naar naam en voornaam. Een telefoonnummer of e-mailadres vermelden is verplicht. Het formulier legt uit dat de registratieplicht het gevolg is van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli, omwille van de strijd tegen de coronapandemie. Ook legt het formulier uit wat de uitbater doet met de gegevens."We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van veertien dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19-pandemie", staat er.Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert van het Ministry of Privacy zegt dat het "erom gaat dat de klant informatie krijgt over wat er met zijn gegevens gebeurt". Ook al staat het horeca-uitbaters vrij om zelf te beslissen of ze gebruikmaken van het voorbeeldformulier, met dit formulier en de richtijnen in de bijhorende FAQ respecteren ze volgens hem de privacyregels. Dobbelaere-Welvaert zegt dat er andere formulieren en apps in omloop zijn die niet conform zijn. Hij beklemtoont ook dat de gegevens in geen geval voor commerciële doeleinden mogen gebruikt worden. "Anders zou je het draagvlak verliezen."In de FAQ wordt aan horeca-uitbaters aangeraden om het document in een gesloten envelop te bewaren, die alle formulieren van die dag bevat. De datum moet goed zichtbaar op de envelop staan. De envelop verzegelen, doen uitbaters door die definitief af te sluiten met plakband en de handtekening van de verantwoordelijke of personeelslid over de plakrand te plaatsen. Als er geen besmetting vastgesteld wordt na veertien dagen, wordt de envelop best vernietigd met een versnipperaar of verscheurd.