Het openbaar ministerie verweet het bedrijf niet alles in het werk te hebben gesteld om de jaren...