Het openbaar ministerie verweet het bedrijf niet alles in het werk te hebben gesteld om de jaren...

Het openbaar ministerie verweet het bedrijf niet alles in het werk te hebben gesteld om de jarenlange geurhinder rond het bedrijf te voorkomen of in te perken. Volgens de buren lapt Agristo al meer dan dertig jaar de regels aan de laars. Zij trokken ook naar de Raad van State om de huidige milieuvergunning voor Agristo te doen vernietigen. Volgens Agristo is 900.000 euro geïnvesteerd in milieumaatregelen en bestaan er voor de site in Hulste geen uitbreidingsplannen meer.(LS)