"Eric heeft al die jaren een grote stempel gedrukt", sprak Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits...

"Eric heeft al die jaren een grote stempel gedrukt", sprak Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. "Hij was in Roeselare een bruggenbouwer tussen de verschillende onderwijsnetten, de koepels en de scholengemeenschappen. We danken Eric Delzeyne dan ook van harte voor zijn onbaatzuchtige inzet voor de lokale gemeenschap." De lokale overlegplatforms zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid. Eric Delzeyne wordt als voorzitter opgevolgd door Johan Debaene. (VVHR)