Waarom? Daarom! Waarom is Ventilus zo belangrijk voor West-Vlaanderen?

Bart Vansevenant
Bart Vansevenant Manager Belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen

Na maanden windstilte is er eindelijk terug initiatief genomen in het Ventilus-dossier, dat het elektriciteitsnet in (West-)Vlaanderen moet versterken en futureproof maken. Dat is goed nieuws, want het project is van essentieel belang voor de realisatie van onze klimaatdoelstellingen en -ambities. Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, zal eerstdaags een neutrale intendant aanstellen. Op een naam is het nog wachten, maar het project zelf wordt niet in vraag gesteld.

In samenwerking met Voka West-Vlaanderen.

De intendant moet zorgen voor een duidelijke en concrete communicatie op maat van alle betrokkenen. Dat is positief, maar na deze nieuwe informatie- en inspraakronde moet er wel een beslissing genomen worden. De aanstelling van de intendant mag het proces niet eindeloos vertragen. Daarnaast moeten we er ons voor behoeden om de doelstellingen van het project niet te sterk te beperken. De elektriciteitsbehoefte zal toenemen. Daarom moeten we zorgen voor voldoende bijkomende capaciteit op het net.

Het Ventilus-project is niet enkel van belang voor de aansluiting van energie vanop zee. Via de inlussing (of koppeling) van de Ventilus-as met de Stevin-as, creëren we een bedrijfszekerder, robuust elektriciteitsnet. Bij langdurige incidenten zijn de assen elkaars back-up en blijft de bevoorradingszekerheid in de regio en de rest van het land verzekerd. België heeft tot nog toe altijd een heel betrouwbaar elektriciteitssysteem gehad dat onze economie ondersteunt. De burger verwacht ook niet anders dan dat de lamp ook in de (nabije) toekomst blijft branden.

Dankzij de inlussing is er ook een grotere gecombineerde aansluitingscapaciteit, waardoor andere projecten mogelijk worden zonder bijkomende infrastructuur op land te moeten bouwen. Dat is toekomstgericht want de Noordzee wordt de energiecentrale van de toekomst. Aangezien West-Vlaanderen onze toegangspoort is tot de Noordzee en deze een belangrijke rol zal spelen in de volgende fase van de energietransitie, is het noodzakelijk dat het plaatselijke net versterkt wordt. Dat biedt ook aansluitingsmogelijkheden voor bijkomende (hybride) interconnecties met het netwerk dat op de Noordzee zal gerealiseerd worden en die toegang zullen geven tot andere markten en innovatieve mogelijkheden voor de eigen industrie als pionier.

Maar de versterking van het net is ook voor West-Vlaanderen zelf van groot belang. Ondanks de verbetering van de energie-efficiëntie wordt door de elektrificatie van de economie een stijging van de elektriciteitsconsumptie verwacht. Idem dito voor huishoudens die verregaande elektrificatie zullen ondergaan door bijvoorbeeld de overschakeling naar warmtepompen en elektrische of plug-in hybridewagens. Door de uitbouw van de Ventilus-lijn zal de regio over de nodige netcapaciteit beschikken om aan dit groeiende elektriciteitsverbruik te voldoen. Zonder Ventilus kunnen de meeste van de bovenstaande opportuniteiten niet worden bereikt. Dat zou een verhaal van gemiste kansen betekenen voor de (lokale) economie, een hogere stroomprijs, geen garanties naar leveringszekerheid, een grotere afhankelijkheid van buurlanden in stroomvoorziening, geen kosten-efficiënte en laattijdige (of geen) realisatie van klimaatambities.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u meer te weten over dit thema? Neem dan gerust contact op met bart.vansevenant@voka.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.