Stad nam al enkele initiatieven tegen energiecrisis: “Ook de lokale besturen kunnen het verschil maken”

(foto LOO)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Het stadsbestuur heeft al enkele maatregelen genomen om verenigingen en jeugdbewegingen bij te staan in hun worsteling met de hoge energierekeningen. Dat is gebleken tijdens de gemeenteraad. “Ook lokale besturen kunnen het verschil maken”, stelde Melissa Depraetere (Vooruit).

We zitten in een zeer grote energiecrisis, en menigeen maakt zich zorgen over de energiefacturen. Zo ook gemeenteraadslid en federaal parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit).

“De federale regering nam al een groot pakket aan maatregelen: btw verlaagd, sociale tarieven uitgebreid, mazoutpremies en extra budget voor de OCMW’s”, zei ze tijdens de gemeenteraad. “We zien dat die maatregelen niet volstaan. De prijzen zullen nog een tijdje hoog blijven en de oorlog in Oekraïne is nog niet gedaan. Vandaag zien we jaarrekeningen van om en bij de 10.000 euro voor een gemiddeld gezin. Dat is gigantisch en betekent dat elke overheid het onderste uit de kan moet halen om haar inwoners te ondersteunen en te beschermen. Vanuit de federale regering komen nog extra maatregelen. Ik hoop dat de Vlaamse regering volgt.”

“Ook lokale besturen kunnen het verschil maken”, ging Depraetere verder. “Zeker wanneer het over bijvoorbeeld verenigingen gaat. Het is voor veel mensen moeilijk, maar ook voor verenigingen lopen de prijzen op. Ik had graag gehoord of de stad Harelbeke initiatieven, zoals een financiële tegemoetkoming, kan en zal nemen om verenigingen en jeugdbewegingen te helpen bij de hoge energiefactuur.”

Daarop riep raadslid Thomas Guillemyn (CD&V) op om jeugdbewegingen te sensibiliseren.

“Sensibiliseren is natuurlijk goed, alleen te laat”, antwoordde Depraetere. “Op het moment dat mensen hun factuur niet meer kunnen betalen, zullen ze geen duurzame investeringen doen. Bij enkel sensibiliseren om minder energie te verbruiken zal de impact te laag zijn om de factuur op te vangen. Elke overheid moet alles doen wat kan. We mogen dat ook van de stad verwachten, en dat gaat ruimer dan sensibiliseren. Als we dat niet doen, dreigen verenigingen verplicht te worden om de kosten door te rekenen.”

Energiesnoeiers

Het college had, zoals bleek uit de antwoorden, al enkele maatregelen genomen.

“Grote sportverenigingen komen in de meeste problemen, omdat ze ’s avonds trainen. De technische dienst ging al langs en stelde een plan op. KRC zal mogelijks geen avondmatchen meer spelen. De ledverlichting is in orde op alle velden”, zei schepen van Sport Dominique Windels (Vooruit).

Schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V) stipte aan: “Op de maandelijkse zitdag met energie-snoeiers kunnen mensen langskomen om facturen en voorschotten te bekijken. We voorzien in financiële hulp van 250 euro voor het aanzuiveren van facturen.”

Schepen van Financiën Kathleen Duchi (CD&V) is bezig met budgetbesprekingen. “We weten dat het budget Nutsvoorzieningen zal moeten worden opgetrokken. Het is nog niet beslist wat exact er zal worden gedaan”, zei ze.

“We hebben de oefening om energie te besparen al langer gemaakt”, zei burgemeester Alain Top (Vooruit). “Ik doe een oproep aan de Vlaamse regering om gemeenten te ondersteunen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.