Sociaal Huis Ingelmunster ondersteunt inwoners met energievragen

Schepen Katrien Vandecasteele. © FODI FODI
Patrick Depypere
Patrick Depypere Showbizzmedewerker

Het bijzonder comité sociale dienst is bezig met de opvolging van de energieprijzen.

Wie het nodig heeft, kan financiële steun krijgen.

“Als voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst zijn het vooral de sociale energiemaatregelen die curatief dienen aangewend te worden, maar ook de reflex voor preventieve maatregelen is belangrijk, wat niet zo evident is bij gebrek aan middelen”, zegt Katrien Vandecasteele. “Als schepen van Wonen is investeren in het stimuleren van energiebesparende middelen in woningen en een langetermijnvisie voor ogen hebben, essentieel. Beide soorten maatregelen vragen ook een veranderende gedragswijziging van mensen, zeker niet gemakkelijk. Er zijn de sociale maatregelen. Naast de 100 euro en BTW-verlaging hebben mensen ook recht op een sociaal tarief. Ook voor elektriciteit en gas is er nog éénmalig 80 euro extra.”

Mensen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor huisbrandolie en bulkpropaangas voor een propaangastank. Voor kleine hoeveelheden is dat een forfaitaire maximumtoelage van 210 euro. Voor geleverde brandstoffen in bulk schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 en 20 cent met een maximumtoelage van 300 euro, en er kan maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking komen. Vorig jaar ging dat in onze gemeente over 65 aanvragen. Er is een extra som voorzien van 5.097,06 euro van het Energiefonds voor 2022.

45 aanvragen

“Een taak van het energiefonds is om geld aan de OCMW’s geven om cliënten te helpen die betalingsmoeilijkheden hebben. In 2021 werden 45 aanvragen behandeld en goedgekeurd op het bijzonder comité sociale dienst. Het OCMW kan ook achterstallige rekeningen aanzuiveren en maatregelen nemen voor een preventief sociaal energiebeleid. Op je energiefactuur staat er een bedrag dat voorzien is voor de GREG (de Belgische autonome Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas). Deze commissie werd opgericht om de overheid te adviseren over de organisatie van de vrijgemaakte energiemarkt. Het controleren van de netbeheerders en energieleveranciers is hun opdracht”, stipt schepen Katrien Vandecasteele aan.

Financiële steun

“De minimale tussenkomst levering aardgas voor mensen met een budgetmeter is verhoogd en loopt nog tot en met maart. De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op de budgetmeterkaart. Zo’n minimale levering voor aardgas is door technische redenen niet mogelijk voor aardgas. Wie de kaart niet oplaadt en ook het noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dus geen aardgas meer te hebben. In dat geval kom je in Ingelmunster in de winter (van november tot en met maart, wordt soms verlengd tot eind april) in aanmerking voor financiële steun van de overheid om de aardgasmeter om de 14 dagen op te laden. Dit kan je aanvragen bij het Sociaal Huis.”

“Je hebt dus twee keren in een maand recht op een bedrag voor aardgas mits sociaal onderzoek. Die bedragen zijn nu verhoogd. Die bedragen zijn afhankelijk van het soort appartement of huis dat je bewoont en of je een beschermde afnemer bent of niet. Altijd met sociaal onderzoek. Het zijn halfmaandelijkse tussenkomsten. In 2021 zijn er 10 dossiers met tussenkomst geweest na sociaal onderzoek.”

Renovatiecoach

De gemeente zet ook in op een renovatiecoach om je huis energiezuinig te maken. Deze coach begeleidt je gratis bij het renoveren van je woning. Het is de bedoeling om in de toekomst vooral in te zetten op woningen die gebouwd zijn voor 1990 en dit wanneer de woningen van eigenaar veranderen. Het is ook de moeite om mee te doen aan de groepsaankoop van de gemeente. In 2022 kreeg men al 44 aanvragen bij de gemeente en 22 aanvragen via het Sociaal Huis binnen. Zicht krijgen op de grootte van je energieverbruik in correlatie met de kwaliteit van je woning is broodnodig in deze tijden.

katrien.vandecasteele@ingelmunster.be

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.