Record aan windenergie op zee geproduceerd in februari

© Getty Images/iStockphoto

De windmolens op zee hebben in februari een recordhoeveelheid aan elektriciteit geproduceerd. Ze produceerden, in de korte maand die februari is, een record van 1,009 miljoen megawattuur (MWh) aan energie. “Dat is een absoluut record”, zeggen Annemie Vermeylen van het Belgian Offshore Platform en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten. Dat record heeft natuurlijk veel te maken met de grote productie tijdens de storm van een tiental dagen geleden.

Het vorige maandrecord werd in oktober 2020 genoteerd. Toen lag de totale maandproductie op 877.000 MWh, weliswaar toen nog met een iets kleiner windmolenpark

De piek lag op 17 februari om 2 uur. Dan bereikte de offshore wind de maximale capaciteit van 2,2 GW. Offshore produceerde die dag genoeg om 5 miljoen gezinnen te voorzien van stroom. Een dag later moesten de windmolens zelfs een uur lang stilgelegd worden, door de extreem hoge windsnelheden.

Volgens Van der Straten was wind op zee in februari gemiddeld goed voor 16 procent van de totale elektriciteitsproductie. Op jaarbasis is dat gewoonlijk ongeveer 10 procent.

Samen met de andere wintermaanden is februari doorgaans een goede maand, maar februari 2022 steekt daar nog ver bovenuit. In vergelijking met februari 2021 gaat het om een stijging met 20 procent, met een zelfde aantal aan actieve windmolens.

Naar 100 procent hernieuwbare energie

Van der Straeten wil dat de Europese Commissie de energieswitch naar 100 procent hernieuwbare energie versnelt. “Investeringen in wind en zon zijn het beste wapen tegen de stijgende prijzen en de enige manier om energieonafhankelijk te worden”, klinkt het.

“Alle uranium, gas en petroleum in ons land wordt geïmporteerd. We moeten energie in eigen handen nemen. Alleen dankzij meer hernieuwbare energie worden België en Europa onafhankelijker. Wind en zon kunnen bovendien niet als wapen worden ingezet.” De minister verwacht dat tegen 2030 windmolens op zee op piekmomenten voldoende elektriciteit kunnen produceren om heel Vlaanderen van elektriciteit te voorzien.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.