Raad van State vernietigt milieuvergunning windturbines Krekebekevallei

Foto van de Krekebekevallei, waar langs beide kanten van de Krekebekestraat een windturbine zou komen. Hier loopt ook het nieuwe Krededalfiets- en wandelpad. (foto JDK)© (Foto JDK)
Foto van de Krekebekevallei, waar langs beide kanten van de Krekebekestraat een windturbine zou komen. Hier loopt ook het nieuwe Krededalfiets- en wandelpad. (foto JDK)© (Foto JDK)
Redactie KW

In 2017 stond Kortemark op zijn kop. De twee grote windturbines die EDF Luminus plande op de site van de Krekebeek tussen Kortemark en Handzame, stuitten op heel wat verzet. Er werd een actiecomité op poten gezet en er werden honderden bezwaarschriften verzameld. De twee mastodonten zouden volgens heel wat Kortemarkenaren veel te dicht in de omgeving van woongebieden komen en ook de Handzamevallei zou in het gedrang komen.

Omdat windturbines thuishoren in industriegebied of langs autosnelwegen, trok het gemeentebestuur in het najaar van 2017 een eerste maal naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning vernietigde omdat er onder meer te weinig aandacht werd besteed aan het landschappelijke karakter van de Krekebeekvallei en het feit dat de gemeente een beleid voerde dat het groene karakter van de vallei versterkte. Het Vlaamse Gewest diende een nieuwe vergunningsaanvraag in, maar die werd in 2020 een tweede keer vernietigd. Vanuit het gemeentehuis klonk toen de opmerking dat het Vlaamse Gewest niet correct was omdat ze een vergunning aanvroeg voor twee turbines, terwijl Vlaanderen steeds een cluster van drie turbines vooropstelt.

Nieuwe aanvraag kan

Eind februari 2021 vernietigde de Raad van State de verlening van een milieuvergunning aan EDF Luminus met als reden dat de inplanting daar de goede ruimtelijke ordening zal schenden. “Luminus kan uiteraard nog altijd een nieuwe aanvraag indienen en de minister kan dit alles herbekijken”, weet bevoegd schepen Toon Vancoillie. “Natuurlijk is het ook zo dat, telkens wanneer er een nieuwe vernietiging is, het speelveld van Luminus kleiner wordt. We weten dus niet of men met een ander plan op de proppen zal komen; de toekomst zal het uitwijzen. Tot nu toe hebben we nog geen signalen ontvangen dat ze het erbij zullen laten.”

Rond de actiegroep ‘Geen windmolens in Kortemark’ was het de laatste tijd erg windstil, maar daar had natuurlijk ook corona veel mee te maken. Johny Devoldere, die de actiegroep op gang trok, liet weten nog steeds met de zaak bezig te zijn. (JDK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.