Opnieuw aanvraag windturbines aan Noorderring, maar actiegroep vindt locatie ongepast

Een simulatiebeeld van waar de windturbines zouden komen. © Aspiravi
Christophe Maertens
Christophe Maertens Medewerker KW

Nadat eerder het bedrijf Luminus een vergunningsaanvraag deed om windturbines te bouwen aan de Noorderring in Ieper, heeft nu ook de firma Aspiravi plannen in die richting. Hun project situeert zich aan weerszijden van het New Irish Farm Cemetery en botst al onmiddellijk op protest. “De meest westelijke molen sluit wel nauw aan bij het bedrijventerrein”, aldus schepen Philip Bolle (Vooruit).

Het bedrijf Aspiravi heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor 2 windturbines aan de noordkant van de Noorderring in Ieper. Het gaat op een locatie tegenover het Auris-gebouw en ter hoogte van het industrieterrein Ieperleekanaal en het bedrijvenpark Ter Waarde. Volgens Aspiravi is de bedoeling dat de turbines groene stroom produceren equivalent aan een gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van ongeveer 16.800 ton per jaar vermijden.

De uiteindelijke beslissing of de windturbines er mogen komen ligt bij Vlaanderen, maar de stad zal wel advies geven. “Wij werkten een beleidskader uit voor het bouwen van windturbines op grondgebied Ieper”, zegt schepen Philip Bolle (Vooruit). “Deze aanvraag zal dezelfde procedure doorlopen als voor de overige aanvragen en zal uiteraard getoetst worden aan de visie van de stad: inplanting boven de Noorderring en op het regionaal bedrijventerrein (inclusief repowering) of in de onmiddellijke nabijheid van dat bedrijventerrein (clustering). Ik stel vast dat alvast de meest westelijke molen nauw aansluit bij deze zone. Wij wachten in elk geval alle adviezen af alsook de opmerkingen die ons zullen bereiken tijdens het openbaar onderzoek vooraleer we ons advies zullen formuleren.”

Invloed

“Op de locatie wordt ruime afstand gehouden van alleenstaande woningen, minstens 360 meter, en woningen in woongebied, minstens 493 meter. Er werd tijdens de ontwikkeling ook rekening gehouden met andere kenmerken van de omgeving, zoals de afstand tot aanwezige erfgoedwaarden, de afstand tot de N38 en het behoud van natuurwaarden”, klinkt het bij Aspiravi. “De invloed van dit project op de omgeving werd uitvoerig bestudeerd.”

Ondertussen richtten buurtbewoners het burgerplatform Frontwind Irish Cemetery op. De actievoerders spreken onder meer van een ongepaste locatie. “De windturbines, die zomaar eventjes 200 meter hoog zijn, komen pal aan New Irish Farm Cemetery te liggen”, klinkt het. “Op dat beschermd monument liggen 5.000 soldaten begraven en de begraafplaats trekt dagelijks veel bezoekers. Het is ook onbegrijpelijk dat een turbine wordt geplaatst zo dicht bij het Jan Yperman Ziekenhuis, waar rust en kwaliteitsvolle zorg voor kwetsbare personen vooropstaat. Bovendien komt op die plaats een stadspark, ook daar zouden de turbines de rust verstoren.”

Infoavond

In het kader van dit project wordt er een openbaar onderzoek door de stad Ieper opgestart dat nog loopt tot en met 10 oktober. Op woensdag 20 september organiseert Aspiravi een infoavond over het project in CC Het Perron in Ieper, terwijl het burgerplatform op dinsdag 26 september een infoavond plant in Sint-Jan. Tegen eind oktober 2023 moeten alle adviezen van de verschillende instanties binnen zin en zou de Vlaamse regering tegen 30 november een beslissing nemen over het vergunnen van de turbines.

Ondertussen verleende het stadsbestuur van Ieper een negatief advies voor de Vredesmolens en werden er meer dan 1.400 bezwaarschriften neergelegd tegen het project. Het is nu aan de raad voor vergunningsbetwistingen om zich uit te spreken tegen het dossier.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier