Ondernemers verenigen zich met Involte tegen bovengrondse Ventilusverbinding

Benoit Muylle van Muylle-Facon, Sofie Vandenbriele van Bulik 2.0 en Frederik Vandenberghe van Skyline Communications zijn slechts enkele van de bedrijfsleiders betrokken bij ondernemersplatform Involte. © (Foto VADU)
Redactie KW

Het Ondernemersplatform dat al enkele maanden in de luwte voor een ondergrondse Ventilusverbinding op gelijkstroom ijvert, steekt nog enkele tandjes bij en vervelt tot Involte. Met de nieuwe naam willen dertig ondernemers niet alleen zaken zoals een correcte procedure of de komst van nieuwe wetgeving rond de problematiek nastreven, maar desnoods ook juridische stappen ondernemen als er voor hen een negatieve beslissing volgt.

Ventilus wil de offshore groene energie van de windmolens op zee naar het binnenland brengen en dat op een nieuwe hoogspanningslijn die ruwweg tussen Zeebrugge en Lendelede loopt. In september beslist de ministerraad over een boven- dan wel ondergrondse verbinding, maar voor heel wat ondernemers is het duidelijk: zij willen enkel een ondergronds alternatief. “We lieten met ons Ondernemersplatform al regelmatig van ons horen, maar schakelen nu een paar versnellingen hoger”, zegt oprichtster Sofie Vandenbriele van Bulik 2.0. “We gaan nu officieel verder onder de naam ‘Involte’, wat Italiaans is voor ‘betrokken’, maar uiteraard ook naar ‘volt’ verwijst. Dat vat onze krachtpunten samen: duurzaam energietransport, ondergronds en op gelijkstroom.”

Bij de groep ondernemers zitten zaken als Muylle-Facon, BoBrush en Boucherie, maar ook technologiebedrijf Skyline Communications. Daar herhalen ze hun standpunt dat gezondheid het hoogste goed is. “Uit recent advies van de Nederlandse Gezondheidsraad blijkt immers dat er toch een oorzakelijk verband is tussen elektromagnetische straling en kinderleukemie, net als die met andere kankers, ALS en Alzheimer”, zegt Frederik Vandenberghe. “Mensen onder kabels met zo’n hoog aantal Gigawatt laten wonen staat voor ons dan ook gelijk aan schuldig verzuim.”

Involte ijvert, naast de aanleg van een ondergrondse verbinding, vooral voor een wetgevend kader voor infrastructuurwerken van zo’n grootte-orde. ““Voor particuliere woningen is er nochtans een binnenhuisbesluit die zowel acute als langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling aan banden legt voor allerlei apparaten. Vreemd genoeg is dat niet van tel voor magnetische velden die buiten de woning opgewekt worden. Een absurde situatie in onze wetgeving waar Involte een oplossing voor vraagt”, zegt ingenieur Korneel Verleden, die de ondernemers ondersteunt. “Voor de procedure rekenen we op een transparant verloop met correcte inspraak van alle betrokkenen en een onpartijdig besluitvormingsproces.”

De ondernemers geloven in het overleg en een “verstandige beslissing” van minister Demir. “Komt er voor ons toch een negatieve beslissing (een bovengrondse aanleg – nvdr.) dan gaan we die zeker juridisch aanvechten”, klinkt het overtuigd. “We hebben in die zin al een passend budget bijeen gespaard om die doelen te kunnen nastreven.”

Involte staat nog open voor de komst van andere ondernemers. Die kunnen zich aansluiten via www.involte.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.