Nieuwe maatregelen voor openbare verlichting in Roeselare

Ter illustratie. © Stad Roeselare
Redactie KW

De afgelopen weken bestudeerde de Stad Roeselare, samen met Fluvius en de veiligheidsdiensten de mogelijkheid om de openbare verlichting te doven in het kader van de energiekostenbesparing. Die oefening werd nu afgerond.

Concreet worden volgende maatregelen genomen:

-Vanaf maandag 14 november starten de werkzaamheden om de monumentenverlichting voortaan te doven tussen 23 u en 5 u ’s ochtends en dit op weekdagen.

-Buiten de grote ring, waar er reeds volledige LED-verlichting aanwezig is, wordt deze LED-verlichting tussen 22 en 6 u met 50 % gedimd.

-Binnen de grote ring, waar er nog geen volledige LED-verlichting aanwezig is, blijft de verlichting behouden, maar wordt er versneld geïnvesteerd in LED-verlichting in de volgende jaren.

-De voorbije jaren investeerde de Stad reeds in een volledige LED-kerstverlichting, die heel energiezuinig is. De gezellige kerstverlichting wordt echter, met uitzondering van het Stationsplein waar eind november de kerstmarkt start, gehalveerd in de tijd en pas ontstoken na Sinterklaas tot het tweede weekend van januari.

Burgemeester Kris Declerq wil met deze maatregelen geenszins de veiligheid belemmeren. “De veiligheid van gebruikers van onze wegen en pleinen staat voorop, en daarop wensen we niet te besparen. Bovendien vergt de inzet van ons groot cameranetwerk efficiënte verlichting. Na nauw overleg met de politiediensten werd het stadsbestuur geadviseerd om ondermeer omwille van de verkeersveiligheid niet over te gaan tot volledige doving zonder risico-analyses op dat vlak”, vertelt de Roeselaarse burgemeester.

Door het uitgebreide LED-netwerk in Roeselare bespaart de stad al heel wat op energie. “Van de West-Vlaamse centrumsteden staat Roeselare al het verst in die verledding (Roeselare 40,74 %, Brugge 33,45 %, Kortrijk 26,44 %, Oostende 27,37 %). Onze investeringen van de laatste jaren renderen dus. De omschakeling naar led is hier al een ruime tijd bezig en verloopt van buiten naar binnen. Na overleg met Fluvius gaan we de bestaande planning nu nog versnellen, zodat de volledige Stad reeds in 2028 verLED kan zijn”, legt schepen Nathalie Muylle uit.

Voor het niet verledde binnengebied werd per zone gekeken waar de openbare verlichting kon worden gedoofd met een maximale aandacht voor veiligheid. Zowel voor de kern van Roeselare als voor het gebied tussen de grote en de kleine ring bleek doven bijgevolg niet aangewezen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.