Niet iedereen is enthousiast over eventuele komst van drie windmolens in Komen-Waasten, ook Mesen volgt alles met argusogen

Tijdens een infovergadering die druk bijgewoond werd, werd uitleg gegeven over het plaatsen van drie windmolens om groene energie op te wekken. (foto CLL)
Stephanie Rogeau

Komen-Waasten en Engie trekken samen de kaart van groene energie. Hiervoor zou de bouw van drie windmolens in Waasten noodzakelijk worden. Tijdens een volksraadpleging werd niet alleen de visie van de gemeente en de energiespeler voorgesteld. Er werd eveneens geluisterd naar de opmerkingen van de burgers. Er was begrip maar in de zaal was er minstens evenveel kritiek te horen.

Dat er belangstelling voor het project was, bleek al snel aan het gemeentehuis van Waasten, waar de raadpleging werd georganiseerd. Dinsdag 23 november, klokslag 18.30 uur, begon de voorstelling van het project maar al ruim op voorhand zat de zaal afgeladen vol.

De inzet van het project is dan ook niet min. De bouw van drie windmolens, in de zone tussen de Potterieweg en de Kleine Bosweg, zou broodnodig zijn om de overschakeling naar groene energie mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van Engie, in dit geval de bouwheren, en vertegenwoordigers van de gemeente bespraken in detail de plaatsing en de impact ervan op de omgeving.

Aanvullende studies

“9.000 gezinnen, wat gelijk staat aan zowat alle inwoners van het grondgebied, zullen op die manier voorzien worden van ecologisch verantwoorde stroom”, verklaarde schepen van Milieu Philippe Mouton. “Verschillende omgevingsstudies toonden aan dat de gekozen plaats diegene is waar de impact voor onze inwoners het laagst zal zijn. Als gemeente hebben we nog geen definitief standpunt ingenomen en wachten we nog op aanvullende studies. Indien de resultaten van die studies positief zijn, dan kunnen de bouwwerken in 2023 reeds van start gaan.”

In de zaal werden de uiteenzettingen nauwlettend gevolgd en werden meteen vlijmscherpe vragen gesteld. “Natuurlijk moeten we volop durven gaan voor groene stroom, al schijnt men te vergeten dat we hier spreken over een landbouwzone met een enorme biodiversiteit”, klonk het bij Martin Windels. Als gemeentelijke natuurgids kent hij de plek als geen ander en dat baart hem meteen zorgen.

De drie blauwe bollen duiden aan waar de drie windmolens zouden komen. (foto CLL)
De drie blauwe bollen duiden aan waar de drie windmolens zouden komen. (foto CLL)

“Ik lees hier dat men een studie zal uitvoeren over hoe men de fauna en flora daar zal waarborgen? We spreken hier over studies die maanden in beslag zullen nemen, studies die dan wel aangekondigd zijn maar mijns inziens niet ver genoeg gaan en zeker niet compleet zijn. Ik zal hen een resem aan bemerkingen overmaken en hoop uit de grond van mijn hart dat hiermee rekening zal worden gehouden.”

Opmerkelijke gasten in de zaal waren twee afgevaardigden van het gemeentebestuur van Mesen. “We willen allemaal glascontainers maar niemand wil die voor zijn deur. Met windmolens is dit net hetzelfde.”

Sandy Evrard, burgemeester van Mesen, volgt het project op de voet. “Natuurlijk zijn wij als gemeente niet tegen het opwekken van groene stroom maar die windmolens moeten zo ver mogelijk van ons grondgebied worden gebouwd. Men heeft studies gedaan om de impact voor de Komenaars te minimaliseren, dus wil men ze in onze achtertuin gaan zetten. Uiteindelijk staan ze niet op ons grondgebied en is onze stem niet echt zwaarwichtig, wat niet wegneemt dat we toch onze bekommernissen hebben.”

“Engie werd ondertussen op het gemeentehuis uitgenodigd, waar we hen ons nieuw ruimtelijk plan hebben voorgelegd. De bouw van die drie windmolens brengt dat plan regelrecht in gevaar.”

“Engie bleek niet ongevoelig voor onze argumenten en gaat ermee aan de slag. Wij van onze kant blijven dit met argusogen volgen en zullen meteen reageren, mocht blijken dat er met Mesen geen rekening wordt gehouden.”

“De aanwezigheid van onze schepen en de ontwerper van het ruimtelijk plan op deze raadpleging was dan ook broodnodig”, aldus burgemeester Sandy Evrard.

(SR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.