Moorslede neemt maatregelen tegen hoge energieprijzen: “Temperaturen paar graden naar beneden”

GR Schepen Sherley Beernaert met energiebesparende maatregel verlaging temperatuur zwembad de Amfoor te Moorslede. © JS
Redactie KW

Het lokaal bestuur neemt diverse maatregelen om de energiefactuur enigszins binnen de perken te houden. “De temperatuur in de administratieve en openbare gemeentelijke gebouwen wordt ingesteld op standaard 19 graden”, zegt schepen Sherley Beernaert (STERK).

“In het verleden werden al heel wat stappen ondernomen naar een meer energiezuinig patrimonium.” Fractieleider Ward Gillis (PRO) vroeg tijdens de gemeenteraad welke maatregelen het schepencollege zal nemen om de energiefactuur van de gemeente te doen dalen. De bevoegde schepen gaf een uitgebreid overzicht. “We zetten verder in op de ‘verledding’ van de openbare verlichting”, zegt Sherley. “Het actieplan voor dit jaar moet nog uitgevoerd worden.”

“Een van de grootste energieverbruikers binnen onze gemeente is basisschool Klavertje Vier. De twee oudste vleugels beschikken nog over verouderde TL-lampen die volgend jaar zouden vervangen worden door energiezuinige en gestuurde ledverlichting. Hiervoor is een budget van 150.000 euro uitgetrokken.”

Meerdere acties

“Momenteel is een studie lopende voor de vervanging van de ketel voor de centrale verwarming in GC De Bunder. Het tweede deel van de sporthal krijgt hoogrendementsglas en ramen en deuren worden vervangen. Men is gestart met de renovatie van het gewezen schoolhuis in de Roeselaarsestraat. Hier komt onder meer nieuwe isolatie, nieuwe ramen en ledverlichting.”

Op korte termijn zijn ook acties voorzien. “56 procent van de openbare verlichting wordt ’s nachts gedoofd, 41 procent blijft heel de nacht door branden”, zegt de schepen. “Hier ligt dus potentieel om te besparen. Gelukkig hebben we ingezet op verledding op de toegangswegen want hier halen we een dubbel voordeel: de hoge verbruikslampen zijn er niet meer en via de nieuwe brandprogramma’s van Fluvius voor interactieve verlichting bestaat de mogelijkheid om deze getrapt te dimmen.”

“Na het groot onderhoud van het zwembad De Amfoor werd beslist om het zwembadwater in het grote bad één graad lager in te stellen, uitgezonderd het peuterbad. Hieraan gekoppeld gaat ook de omgevingstemperatuur zakken. Douches in het zwembad, de sporthal en polyvalente loods worden met twee graden verlaagd. Verder wordt er ook op toegezien dat verlichting zoveel als mogelijk wordt gedimd.”

Koffiemachines

“Gebruikers van openbare gebouwen, verenigingen en personeel worden gesensibiliseerd om minder energie te gaan verbruiken: verlichting gaat uit in de burelen wanneer men niet aanwezig is, laptops worden volledig uitgeschakeld, koffiemachines worden ’s avonds uitgezet, oude koelkasten en diepvriezers worden zoveel als mogelijk vervangen door nieuwe energiezuinige toestellen. Ook de kerkbesturen kregen al richtlijnen vanuit het bisdom om energiezuiniger te gaan werken want indirect komen exploitatiekosten toch bij de gemeenten terecht”, gaat schepen Sherley Beernaert verder.

“Er wordt afgetoetst bij de verschillende diensten hoe aan efficiënter en energiezuiniger ruimtegebruik kan gedaan worden. De energiecijfers worden constant gemonitord door de financiële dienst. Lagere facturen zijn een utopie, we moeten proberen om in de huidige markt, met de budgettaire mogelijkheden die er op heden zijn, de schade zoveel als mogelijk te beperken.”

“Bij de opmaak van het meerjarenplan en bijhorend budget in 2019 had nog niemand van corona gehoord, was er geen sprake van oorlog in Oekraïne, had niemand dergelijke loonindexeringen en dergelijke hoge energieprijzen zien aankomen. Als gemeente proberen we dan ook om binnen het opgemaakte budget hieraan steeds het hoofd te bieden. We doen wat we kunnen, maar kunnen ook niet alles.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.