https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Minister Demir duidt intendant aan om te bemiddelen in Ventilus-project

Minister Zuhal Demir (N-VA) wil met een intendant de hoogspanning van het Ventilus-project wegnemen.© Getty/Belga
Minister Zuhal Demir (N-VA) wil met een intendant de hoogspanning van het Ventilus-project wegnemen.© Getty/Belga
Paul Cobbaert
Paul Cobbaert journalist

“Er is te weinig vertrouwen om het Ventilus-project zonder pardon verder te zetten.” Dat zegt Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die daarom eerstdaags een neutrale intendant zal aanstellen. Op een naam is het nog wachten, maar de taak is wel al bekend: zorgen voor afkoeling in het verhitte dossier. Het project zelf wordt voor alle duidelijkheid niet in vraag gesteld.

Ventilus is een project van Elia om hernieuwbare energie van de Noordzee, zoals windenergie, naar de gebruikers op het land te transporteren. Hiervoor zou het West-Vlaamse hoogspanningsnetwerk uitgebreid worden. Dat botst echter op veel tegenstand: van omwonenden, landbouwers, burgerbewegingen en lokale overheden. De voornaamste kritiek gaat over de gevaren van de straling voor de gezondheid van mens en dier. Een tweede grote kritiek gaat over de aantasting van het landschap door de inplanting van de palen en de kabels.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het verhitte debat afkoelen en zal daarom eerstdaags een intendant aanstellen voor minstens zes maanden. Ze heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de Vlaamse regering. “Deze neutrale figuur moet in eerste instantie in overleg gaan met alle betrokkenen en antwoorden zoeken op openstaande vragen”, aldus Demir. “Er zijn geen verdere stappen mogelijk zonder extra overleg om het vertrouwen te winnen.”

Niet doof voor kritiek

De minister, die bevoegd is voor de vergunningen, benadrukt dat er vooral betere informatie moet komen. “De taal en de boodschappen die experten en sommige stakeholders hanteren, zijn niet altijd begrijpelijk voor iedereen. De intendant moet zorgen voor duidelijke, transparante, eerlijke en concrete communicatie op maat. De klemtoon moet daarbij liggen op informeren, niet op overtuigen.”

Demir zakte onlangs zelf af naar Zedelgem om te spreken met buurtbewoners. Ze had ook overleg met burgerbewegingen en met Elia. “Ik ben niet doof voor de kritiek op het terrein. Ik deel de mening dat er nog te veel vragen zijn en dat er te weinig vertrouwen is om het project zonder pardon verder te zetten.”

De mogelijke komst van een hoogspanningslijn zorgde voor heel wat protest, onder meer in Lichtervelde.© Archief KW/foto Kurt
De mogelijke komst van een hoogspanningslijn zorgde voor heel wat protest, onder meer in Lichtervelde.© Archief KW/foto Kurt

Het project zelf wordt niet in vraag gesteld, aldus Demir. “De versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen is belangrijk, net zoals hernieuwbare energie belangrijk is. De toekomstige windenergie van de Noordzee moet ook aan land gebracht worden. Er zijn maar weinig mensen die dat in twijfel trekken. Er is echter minder eensgezindheid over hoe en waar Ventilus invulling kan geven aan die doelstellingen. We mogen niet voorbijgaan aan de vaak terechte bekommernissen van omwonenden en lokale besturen. Het is aan de intendant om die te capteren en ervoor te zorgen dat daarmee rekening gehouden wordt. Alleen als er open met elkaar omgegaan wordt, mét wederzijds begrip, kan het vooropgestelde project stappen vooruit zetten.”

Antwerpse ring

Dat de Vlaamse regering een intendant aanstelt om een gevoelige en moeilijke knoop te ontwarren, is niet nieuw. Een bekend precedent is de intendant die aangesteld werd voor de overkapping van de Antwerpse ring. De keuze viel op architect en professor Alexander D’Hooghe. Dat kan ook een (ex-)politicus zijn. Voor de omstreden Noord-Zuidverbinding in Limburg werd de gouverneur aangesteld als intendant.

Wie de intendant wordt voor Ventilus, wordt eerstdaags bekend gemaakt. “Dat zal zo snel mogelijk gebeuren, zodat het project een nieuwe doorstart kan maken.” Te horen valt dat dat sowieso een onpartijdige figuur wordt. Dat betekent dus geen politicus, geen gouverneur en niet iemand met banden met Elia of andere betrokkenen. Die persoon zal voor zes maanden aangesteld worden, met mogelijkheid tot verlenging.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.