Komst van drie windmolens langs de A19 is definitief

© (Foto Unsplash)
Redactie KW

Het staat vast dat er na een jarenlange procedureslag langs de A19 in Geluwe in de richting Ieper drie windmolens komen. De firma Aspiravi kreeg zowel een milieu- als een omgevingsvergunningen. De bouw van drie windturbines start vermoedelijk in maart volgend jaar.

De windmolens komen in het noorden van de Geluwe, op de grens met Beselare. In maart 2014 diende Aspiravi een aanvraag voor een milieuvergunning in. Na een negatief advies van het schepencollege van Wervik omwille van het gebrek aan draagvlak bij de inwoners en de strijdigheid met de ruimtelijke visie verleende deputatie een vergunning.

Zowel Wervik als Zonnebeke gingen in beroep tegen deze milieuvergunning. Toenmalig Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe (CD&V) bevestigde de vergunning. De twee buurgemeenten gingen opnieuw in beroep, dit keer bij de Raad van State.

In juni ging de Raad van State niet in op het verzoek tot vernietiging en is de milieuvergunning definitief. Er was door Wervik en Zonnebeke ook een procedure tegen de omgevingsvergunning. De Raad van State heeft het cassatieberoep onlangs afgewezen en is daardoor ook de stedenbouwkundige vergunning definitief.

Door zo dicht mogelijk te bouwen tegen de A19 is de Vlaamse overheid ervan overtuigd dat de windturbines de schoonheidswaarde van het landschap niet schaden. De windturbines gaann een ashoogte van 113 meter hebben en een tiphoogte van maximum 150 meter.

De dichtste woning ten opzichte van de eerste windturbine ligt op ongeveer 285 meter van de turbine. “Als stad moeten wij nu de bladzijde omslaan”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Ook in Geluwe zal hernieuwbare energie opgewekt kunnen worden door de windturbines. Dit biedt ook kansen voor onze inwoners. Wervik is gelegen in de meest windrijke provincie van ons land, uitstekend gelegen voor de plaatsing van windturbines. Die opgewekte, groene energie laat ook onze inwoners toe in hun energiebevoorrading te voorzien op een duurzame en toekomstgerichte manier. Laten we die toekomst omarmen.” (ED)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.