Izegem maakt nieuw energie- en klimaatplan op: “We hebben tijd tot 2030”

(foto vadu)
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

In het kader van de energiecrisis heeft stad Izegem beslist om de straatverlichting binnenkort ‘s nachts te doven, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. De stad kondigde ook een nieuwe versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact aan.

Izegem kondigde eerder al aan dat het water van zwembad De Krekel een graadje lager gaat, net als de thermostaat in de openbare gebouwen. Nadat raadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) er op de raad naar polste, blijkt de stad nu ook straatverlichting te gaan doven. “We beslissen binnenkort met netbeheerder Fluvius hoe we dat praktisch gaan uitwerken”, laat schepen Caroline Maertens (N-VA) weten. “Bedoeling is om de lichten elke nacht van 23 tot 6 uur uit te laten, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. De beslissing geldt niet voor de kernen (Izegem, Kachtem en Emelgem), de uitgaansbuurt en bruggen. Ook verkeerslichten zitten niet in dat circuit en blijven aan”, verzekert de schepen. Vlaams Belang wilde verder weten wat er met de kerstverlichting gebeurt. “Daar willen we niet op besparen, maar we huren wel telkens ledverlichting”, aldus de schepen. “Een bewuste keuze om de mensen in deze moeilijke tijden toch wat sfeer en gezelligheid te bezorgen. De niet-functionele verlichting aan monumenten en onze gebouwen gaat dan weer wel uit.”

Er is veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen

Update

Ondertussen maakte de stad ook werk van een nieuwe versie van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Vorig jaar werd daar al een eerste versie van ondertekend. “Nu komt er een update”, weet schepen Lisbet Bogaert (N-VA). “Bedoeling is om de CO2-reductie in onze eigen gebouwen te verhogen van 40 naar 55 procent tegen 2030. Verder wordt de primaire energiebesparingsdoelstelling aangescherpt naar 3 procent per jaar vanaf 2023. We nodigen ook inwoners van 50 per 1.000 woningen uit voor een klimaattafel voor de bespreking van een wijkgerichte aanpak voor eind 2024 en we gaan voor 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1.000 woningen tegen 2030. Er moeten ook anderhalve in plaats van 1 publieke elektrische laadpaal in het centrum per 100 inwoners komen tegen 2030.” Voor de oppositie blijft alles te vaag. Vooruit pleit voor een themavergadering met bijvoorbeeld een zonnedorp, energie delen en warmte laten uitbreiden. Groen maakt zich zorgen rond het verouderd patrimonium in de stad, waaronder veel arbeidershuisjes. “Die zijn doorgaans niet goed geïsoleerd, wat tot slecht energieverbruik leidt”, aldus Balder Clarys, die ook polste naar een huidige stand van zaken van het eerste klimaatpact. Vlaams Belang ziet dan weer een pact met “dure en onmogelijke doelstellingen”. “Een halve meter extra haag per inwoner tegen 2030 betekent 15 kilometer extra. Er moet ook 30 kilometer extra fietspad komen. Onhaalbaar”, klinkt het. De burgemeester erkent dat de uitwerking nog niet voor morgen is. “Maar we hebben tijd tot 2030. Het is vooral moeilijk bedrijven te motiveren om op dat vlak nog meer te ondernemen dan ze nu al doen. We onderzoeken ook hoe we een buurtgebonden renovatie kunnen opstarten.”

Lokale verenigingen

Nog voor de gemeenteraad tekenden verschillende verenigingen het charter Verenigd voor het klimaat. “Daarmee willen we onze verenigingen actief betrekken bij het klimaatverhaal”, zegt medewerker Thomas Segers. “Lokale verenigingen vormen via hun grote ledenbereik immers belangrijke partners om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Er is veel potentieel om energie te besparen, vaak zonder grote investeringen. Via een nieuwe provinciale subsidie geeft de stad verenigingen nu de kans zich te laten begeleiden door Ecolife, Acasus en Energie-ID. Ze brengen hun verbruik in kaart en gaan samen op zoek naar haalbare, duurzame en kostenbesparende acties op korte en lange termijn. Verenigingen die deelnemen kunnen bovendien een beroep doen op de Izegemse klimaatsubsidie, met een plafond van 25.000 euro.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.